140220221644829435

Kreate on alkuvuonna voittanut uusia urakoita toteutettavakseen. Hankkeet jakautuvat tasaisesti eri liiketoimintoihin silta-, väylä-, rata- ja erikoispohjarakentamiseen. Hankkeista merkittävin on Vt 19 Seinäjoki-Lapua -toteutusvaihe.

Voitetut urakat ovat Kreatelle strategisesti tärkeitä ja ovat osa suunnitelmaa kohti asetettuja taloudellisia tavoitteita. Hankkeet kirjataan tilauskantaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Noin 20 miljoonan euron arvoinen Vt19 Seinäjoki-Lapua siirtyi toteutusvaiheeseen

Kreate Oy:n ja Veljekset Rinta Oy:n muodostama työyhteenliittymä TYL Seila aloittaa syksyllä 2021 kehitysvaiheella käynnistyneen valtatie 19 Seinäjoki-Lapua -hankkeen rakentamisen helmikuun puolivälissä.

Nyt käynnistyvässä ensimmäisen vaiheen hankkeessa rakennetaan Atrian eritasoliittymän ja Hipintien väliselle osuudelle sekä Muurimäen ja Patruunatehtaantien väliselle osuudelle uudet keskikaiteelliset ohituskaistat. Atrian eritasoliittymää parannetaan, Muurimäen kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä ja lisäksi rakennetaan uusi Patruunatehtaan alikulkukäytävä, tehdään melusuojauksia ja toteutetaan uusi tievalaistus.

Kehitysvaiheesta kustannussäästöjä ja tehokkuutta tulevaisuuden rakentamiseen

Kehitysvaiheessa tavoitteena oli löytää optimaaliset ja kustannustehokkaat ratkaisut rakentamiseen sekä tuottaa alustava rakennussuunnitelma vaiheineen.

– Onnistuimme asetetuissa tavoitteissa. Alustava rakentamissuunnitelma vaiheistuksineen on valmis ja esimerkiksi materiaalitarpeet on kartoitettu. Löysimme toimivia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka kestävät aikaa, kertoo tilaajan projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.

Yksi aikaa vievimmistä suunnittelutöistä oli Atrian vesi- ja jätevesilinjojen ratkaisut, joilla taataan vesihuollon häiriötön toiminta. Turvallisuutta puolestaan lisää Muurinmäen eritasoliittymän tasoparannus, kun sillasta rakennetaan alkuperäistä suunnitelmaa leveämpi. Leveämmällä sillalla isommatkin ajoneuvot pystyvät kohtaamaan toisensa turvallisesti. Lisäksi idea Atrian eritasoliittymän länsipuolen rampin hyödyntämisestä rinnakkaistiessä tuo rakentamiseen kustannussäästöjä.

– Optimoimme myös ulosvietävien massojen määrää eli aiomme hyödyntää hankkeella syntyviä massoja teiden ja liittymien rakentamisessa. Kun massoja ei tarvitse liikuttaa matkojen päähän, hiilidioksidipäästöt vähenevät. Lisäksi korvasimme esimerkiksi suodatinhiekan kalliomurskeella, joka on edullisempaa ja saatavuudeltaan parempaa, listaa Kreaten väylärakentamisen johtaja Sami Laakso.

Lisäksi kehitysvaiheessa suunniteltiin Hipintien risteykselle uusi linjaus, joka palvelee paremmin valtatien tulevia kehittämistarpeita.

Urakka käynnistyy helmikuussa

TYL Seila aloittaa Vt19 Seinäjoki-Lapua -hankkeen rakentamisen helmikuun puolivälissä. Työt käynnistyvät Atrian eritasoliittymän alueella massanvaihtotöillä. Lisäksi koko urakka-alueella poistetaan puustoa ja kasvillisuutta. Hankkeen on määrä valmistua syyskuussa 2023.

STk-urakan toteutusvaiheen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta Kreaten osuus on 50 prosenttia