placeholder

Kreate Oy:n sataprosenttisesti omistamat Railtek Oy Insa ja Railtek Oy Rata yhdistyivät syyskuun lopussa ja jatkavat nimellä Kreate Rata Oy. Fuusion tavoitteena on selkeyttää Kreate-konsernin rakennetta sekä vahvistaa Kreaten tunnettuutta ratarakentamisen kilpailukykyisenä ja ratkaisukeskeisenä osaajana.

– Olemme toteuttaneet satoja kohteita vaativassa rataympäristössä sekä itsenäisesti että yhdessä Kreaten muiden yksiköiden kanssa erinomaisin lopputuloksin. Fuusio selkeyttää toimintaamme kaikella tapaa tiivistäen yhteistyötä entisestään, toteaa Kreate Rata Oy:n toimitusjohtaja Juha Salminen.

Kreaten osakkuusyhtiö KFS Finland Oy fuusioitui Sotkamon Porapaalu Oy:n kanssa – entistä vahvempaa pohjarakentamisen erikoisosaamista

Pohjarakentamisen erikoistöihin keskittyvät KFS Finland Oy ja Sotkamon Porapaalu fuusioituvat 31.10.2018. Sotkamon Porapaalu on ollut vuodesta 2017 sataprosenttisesti KFS Finlandin omistuksessa, ja KFS Finland on puolestaan Kreate Oy:n ja kansainvälisen Keller Group plc:n osakkuusyritys. Fuusioitu yhtiö jatkaa nimellä KFS Finland Oy. Fuusion tavoitteena on yhtenäistää toimintoja ja vahvistaa yhteisiä toimintatapoja.

– Fuusion myötä osaamisemme porapaalutekniikan puolella vahvistuu ja voimme tarjota entistä suuremman dimensio-mittakaavan porapaalutusta markkina-alueellamme Skandinaviassa. Lisäksi saamme ankkurointiin ja injektointiin liittyviä tärkeitä patentteja. Rakennamme vahvoja pohjia jatkossakin ja uskon, että tukitoimintojen yhtenäistäminen vapauttaa meiltä resursseja keskittyä olennaiseen eli projektien onnistuneeseen toteuttamiseen, summaa KFS Finlandin toimitusjohtaja Ville Niutanen.

Fuusio vahvistaa yhteistyötä infrarakentamisen urakoissa ja yhtenäinen toimintakulttuuri näkyy positiivisesti niin projektien laadussa kuin aikatauluissa.

– Molempien fuusioiden avulla saamme selkeytettyä konsernimme rakennetta sekä yhtenäistettyä toimintojamme merkittävästi. Sisäinen yhteistyömme eri yksiköidemme yhteisissä infrarakentamisen projekteissa on sujunut erinomaisesti niin osakkuusyrityksemme KFS Finlandin kuin Kreate Radan kanssa. Vahvan yhteistyön myötä pystymme toteuttamaan entistä vaativampia erikoisprojekteja tulevaisuudessa, kertoo Kreate Oy:n toimitusjohtaja Timo Vikström.

Sulautumisilla ei ole vaikutusta olemassa oleviin sopimuksiin, vaan ne jatkuvat entisin ehdoin vastaanottavissa yhtiössä Kreate Rata Oy sekä KFS Finland Oy.