211220221671620670

Kreate osti syyskuussa vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen erikoistuneen BBEAB-yhtiön, jonka integraatio Kreate-konserniin on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Joulukuun 20. päivä allekirjoitettu kahdeksan miljoonan euron arvoinen sopimus vahvistaa Kreate Sverigen tilauskantaa merkittävästi ja lisää Ruotsin liiketoiminnan kasvunäkymiä vuodelle 2023.

Kreate on hakenut kasvua strategiansa mukaisesti keskittymällä kasvaviin erikoisosaamista vaativiin markkinasegmentteihin sekä vahvistamalla asiakkuuksiaan ja tarjoomaansa. Yhtenä strategisena keihäänkärkenä on ollut myös laajentaa ja täydentää osaamista kannattavilla yritysostoilla. Syyskuussa toteutuneen yritysoston myötä Kreaten erityisosaaminen vaativassa kallio- ja betonirakentamisessa vahvistui Ruotsissa merkittävästi.

– Nyt voitettu hanke on yksi hyvä osoitus siitä, että olemme saaneet Kreaten toiminnan Ruotsissa hyvään vauhtiin. Olemme yhdistäneet toimintatapojamme ja prosessejamme, tiivistäneet yhteistyötä, lähteneet kasvattamaan Kreaten tunnettuutta Ruotsissa sekä etsimään vaativaan infrarakentamiseen sopivia kohteita, joissa henkilöstöllämme on myös mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä, tiivistää Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Vaativaa tunnelirakentamista Göteborgin ja Uddevallan välillä

Kreate Sverigen voittama hanke on alihankintaurakka merkittävästä Bohusbanan tunnelin korjausurakasta, jossa kunnostetaan Bohusbanan 10 tunnelia kesän 2023 aikana. Bohusbanan on Göteborgin ja Uddevallan välinen sähköistetty yksiraiteinen rata, jossa kulkee sekä tavara- että henkilöliikennettä.

Kreate Sverige on solminut sopimuksen Eiffage Rail AB:n kanssa, joka toimii pääurakoitsijana Ruotsin paikallisen liikenneviraston Trafikverketin hankkeessa. Laajassa urakassa rataosuudelta puretaan kaikki vanhat tunnelirakenteet pois ja rakennetaan uudet tilalle.

– Remontoitava osuus on Stenungsindista Uddevallaan ja erityisesti niiden välissä sijaitsevat 10 kalliotunnelia ja niiden avoleikkaukset. Kreaten tehtävänä hankkeessa on toteuttaa radan suojaukset, betonin purkutyöt, pultitukset, ruiskubetonisalaojat sekä erityistä osaamista vaativat paikallavaletut tunnelin suuaukkorakenteet, joita on 13, valottaa Kreate Sverigen kalliorakentamisen liiketoimintajohtaja Veli Taatila.

Hankkeen haastavuutta lisää samojen työvaiheiden toteuttaminen samanaikaisesti eri kohdissa ja toteutuksen tiivis aikataulu.

– Aikaikkuna töiden tekemiselle on lyhyt, joten teemme samoja työvaiheita useissa eri kohteissa samaan aikaan. Meillä on vahva kokemus vastaavista projekteista, ja tehokkaalla resurssoinnilla ja aikataulutuksella onnistumme tiukassakin aikataulussa, Taatila kuvailee.

Noin kahdeksan miljoonan urakka on Kreate Sverigelle merkittävä, kun peilaa 31.8.2022 päättyneen tilikauden 12 miljoonan euron liikevaihtoon. Mittavan urakan on määrä valmistua lokakuussa 2023.