Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että louhinnat Veturitien ja radan välisellä alueella käynnistyvät.

Melua aiheuttavia työvaiheita kesällä

Viikko 27: louhinta
Avo- ja kanaalilouhinta aloitetaan Veturitien ja radan välisellä alueella. Työt tehdään päiväsaikaan ja kestää arviolta kuukauden. Aiheuttaa hetkellisiä liikenteenpysäytyksiä.
Viikko 27 loppupuolella: porapaalutus yötöinä radalla, Veturitien sillan kohdalla
Radalla, Veturitien sillan kohdalla aloitetaan porapaalutus yötyönä 10.7. ratakatkojen
sallimissa raoissa. Työ kestää arviolta reilun viikon.
Viikko 28: paalutus, paalulaatat
Paalulaattojen paalutus aloitetaan Höyrykadun pohjoispuolella heinäkuun puolivälissä, viikolla 28. Työ kestää noin kuukauden.
Alla olevaan karttaan on merkittynä merkittynä louhinta- ja paalutusalueet.

Louhinta alue

Olemme pyrkineet suunnittelemaan työt siten, että rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella liikkuville. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Kreate toteuttaa Veturitien liikennettä parantavan uudistuksen ja Ratapihakorttelien katujen rakentamisen. Hankkeessa levennämme Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä sekä rakennamme Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja. Lisäksi uusimme Veturitien ylikulkusillan ja rakennamme Radioportin alikulkusillan.