Alkuvuosi 2023 on ollut Mustapuron ja Itäväylän siltojen työmailla hieman hiljaisempaa aikaa, ja maaliskuu on saapunut vuorottelevine auringonpaisteineen ja lumisateineen. Seuraavaksi muutamalla sanalla viimeisimpiä kuulumisia ja kurkistus alkavan kevään suunnitelmiin.

Mustapurolla liikennejärjestelyt ennallaan

Itäväylän liikennejärjestelyt Mustapuron kohdalla pysyvät toistaiseksi ennallaan. Itäväylän varrella tehtävät viimeistelytyöt, kuten asfaltoiminen, kaiteiden asentaminen ja kasvien istuttaminen, toteutetaan kevään aikana. Itäväylän eteläiset ajokaistat siirretään takaisin alkuperäiseen linjaansa, kun loput viimeistelytyöt ovat valmiit. Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta lähempänä.

Mustapuron tulvasuojauksen parantamiseen kuuluu Mustapuron virtausreitin parantaminen Itäväylän ali. Huonokuntoinen rumpu on korvattu uudella, isommalla rummulla ja vanha rumpu täytetään tukirakenteeksi. Vanhan rummun täyttäminen ei ole ollut kuitenkaan mahdollista toteuttaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, joten täyttötyöt etenevät lähiviikkojen aikana uusien suunnitelmia noudattaen Itäväylän pohjoispuolella. Työvaiheesta ei aiheudu haittaa liikenteelle.

Kreate toteuttaa Mustapuron tulva-alueen parantamisen Helsingissä.
Vanhan rummun täyttötyöt Itäväylän pohjoisreunalla ovat osa Mustapuron tulvasuojauksen parantamista.

Sahaajankadun ja Siilitien siltojen yläpuoliset työt tauolla, alapuolella ruiskubetonointia ja viimeistelyjä

Siilitien ylittävän sillan ja Sahaajankadun sillan yläpuoliset korjaustyöt ovat tauolla. Työt jatkuvat sääsuojien sisällä molemmilla silloilla, kun ilma lämpenee sillan kansien tulevat työvaiheet mahdollistaviin lämpötiloihin. Seuraavat työvaiheet, kuten vesieristäminen, käynnistyvät todennäköisesti viimeistään pääsiäisen jälkeen.

siilitie rajattu
Siilitien ylittävän sillan päällä ovat sääsuojat valmiina keväällä jatkuvaan peruskorjaukseen.

Sahaajankadun sillan alapuolella peruskorjaus on jatkunut sillan kannen pohjan ruiskubetonoinnilla. Kun korjatut pinnat ovat kovettuneet, maa- ja välitukien pinnat sekä sillan alapinnat pinnoitetaan: kannen alapintaan tulee kevään aikana sementtipinnoite ja maa- ja välituet betoninharmaan polymeeripinnoitteen.

Siilitien sillalla alapuoliset työt ovat talven osalta valmiit ja työtelineet purettiin pois helmikuun alkupuolella. Viimeiset sillan vierusluiskien viimeistelyt ovat käynnissä ja valmistuvat näinä päivinä. Lisäksi siltaan tullaan asentamaan syöksytorvet.

Siilitien sillan alapuolella ja lähiympäristössä palattiin normaaleihin liikennejärjestelyihin helmikuussa. Kummankin sillan yläpuolella sekä Sahaajankadun alapuolella liikennejärjestelyt pysyvät toistaiseksi ennallaan.

Kreate peruskorjaa Siilitien ylittävän sillan Helsingissä.
Siilitien sillan alapuolella järjestelyt ovat palautuneet normaaleiksi kaikille alueella liikkuville.


Tiedotamme työmailla tapahtuvista mahdollisista muutoksista sekä muuttuvista liikennejärjestelyistä tarpeen mukaan kevään aikana. Nyt toivotamme aurinkoista maaliskuun jatkoa!