Kreaten pohja- ja betonirakentajat toteuttavat Onniselle ja K-Autolle rakennettavan logistiikkakeskuksen pohjarakentamisen ja betonityöt paalulaattaan asti.

Hyvinkäälle rakentuva Keskon uusi logistiikkakeskus Onnela on monessa mielessä poikkeuksellinen. Kreaten pohja- ja betonirakentajat toteuttavat Onniselle ja K-Autolle rakennettavan logistiikkakeskuksen pohjarakentamisen ja betonityöt paalulaattaan asti. Näin ison kokoluokan hankkeessa suurimman paalulaatan kertavalu osana vastuullista rakentamista on erityislaatuinen työvaihe, joka vaatii paitsi vankkaa osaamista myös saumatonta suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

Vaiheittain valmistuva 85 000 neliömetrin logistiikkakeskus rakennetaan vahvalle pohjalle, ja se vaatii kaikkiaan 66 erikokoista paalulaattaa. Toukokuun alussa valettiin niistä ensimmäinen ja kaikkein isoin eli tulevan automaattivaraston paalulaatta.

– Tässä mittakaavassa paalulaatan valaminen kertaurakkana oli ainutlaatuinen ja voisi sanoa, että koko Suomessa harvinainen jo pelkästään massan määrässä mitattuna. Laatta on kooltaan 4 400 m² eli lähes kaksi kolmasosa jalkapallokentästä ja valoimme siihen 3 650 m³ eli 400 kuormaa vähähiilistä betonimassaa, kertoo kohteen työnjohtaja Pasi Kinnunen Kreatelta.

Kreaten pohja- ja betonirakentajat toteuttavat Onniselle ja K-Autolle rakennettavan logistiikkakeskuksen pohjarakentamisen ja betonityöt paalulaattaan asti.
Hyvinkään logistiikkakeskuksen ensimmäinen paalulaattavalu oli myös hankkeen suurin kertavalu. Automaattivaraston laattaan käytettiin vähähiilistä betonimassaa 3 650 kuutiota, mikä tekee siitä poikkeuksellisen suuren koko Suomen mittakaavassa.

Mittavaa betonilaattaa tukevoittaa 560 000 kiloa 25-millistä terästä. Käsityönä tehty raudoittaminen oli oma kuuden viikon rutistuksensa ennen kahden vuorokauden ympärivuorokautista valu-urakkaa.

– Tämä on vahvasti meidän ydinosaamistamme, jossa tällä kertaa kaikki on skaalautunut suuren luokan mittakaavaan. Viidenkymmenen tunnin kertavalu on oman urani pisin ja onhan se työvaihe, joka pitää erittäin hyvin suunnitella ja myös toteuttaa, hän jatkaa.

Hyvinkäälle rakentuva Keskon uusi logistiikkakeskus on monessa mielessä poikkeuksellinen. Kreaten pohja- ja betonirakentajat toteuttavat Onniselle ja K-Autolle rakennettavan logistiikkakeskuksen pohjarakentamisen ja betonityöt paalulaattaan asti.
Noin 85 000 neliömetrin kokoinen logistiikkakeskus toteutuu noin 42 hehtaarin tontille Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Kuva on toukokuun ensimmäiseltä viikolta, jolloin Kreaten pohja- ja betonirakentajilla oli meneillään automaattivaraston paalulaatan valamisen lisäksi antura-, paalutus- ja putkitustyöt.

Vähähiilinen betoni vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä

Vastuulliset valinnat kuuluvat olennaisesti Keskon logistiikkakeskushankkeeseen, jonka toteutumisessa otetaan huomioon muun muassa hankkeen luontoarvojen kompensoiminen. Paalulaattavaluissa betonin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pienennetään käyttämällä ns. vihreää vähähiilistä betonia.

– Suurin osa betonin hiilidioksidipäätöistä syntyy sementistä. Käyttämämme betoni on luokitukseltaan GWP.55, jossa hiilidioksidipäästöt ovat 45 % pienemmät kuin normaalilla vastaavalla betonilla. Päästöt ovat pienemmät, kun sementtiä on korvattu muilla, teollisuuden sivuvirroista saatavilla sideaineilla, Kinnunen selittää.

Hankkeen suurin paalulaatta syntyi keskimäärin 76 kuution tuntivauhdilla eli betonimassaa valettiin yli kuutio joka minuutti yhtäjaksoisesti 50 tunnin ajan. Päivävuorossa betonipumppuja oli kaksi, kun taas yön tunteina niiden määrä nostettiin kolmeen, kun mukana oli myös varapumppu.

– Suunnitelmana oli valaa paalulaattamuotti siten, että puolet massasta saadaan valettua ensimmäisten 24 tunnin aikana ja tämä toteutui. Lopulliseen valuun kului aikaa 50 tuntia, joten voidaan sanoa, että kaikki meni hyvin suunnitelmien ja laskelmien mukaan.

yokuva
Logistiikkakeskuksen isoimman paalulaatan valutyöt jatkuivat vuorokauden ympäri. Kahden vuorokauden rutistuksessa kokonaisvahvuus oli 14 henkeä vuorossaan.

Logistiikkakeskuksen pohja- ja betonirakentamisen ympäristöystävällisyyttä vahvistaa osaltaan myös betoniaseman läheinen sijainti. Automaattivaraston paalulaatan sekä hankkeen muiden pienempien paalulaattojen betoni toimitetaan alle 7 kilometrin päästä työmaalta, mikä lyhentää ja tehostaa merkittävästi kuljetuksia ja näin lisää ympäristöystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta. 

Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta

Paalulaattavalut rytmittävät mittavaa maarakennus- ja perustusurakkaa koko vuoden 2023 ajan. Ensimmäinen ja suurin kertarutistus onnistui suunnitelmien mukaan.

– Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta. Itse valua ja sen toteuttamista suunniteltiin useita viikkoja pumppujen sijainneista miehistön ympärivuorokautiseen ruokahuoltoon, yöllisten valujen valaistuksesta kokonaisvaltaiseen varautumiseen mahdollisten häiriötilanteiden varalle – valu ei voinut pysähtyä missään tilanteessa, selittää Pasi Kinnunen.

Kahden vuorokauden yhtäjaksoisen valun aikana yhteistyö hioutui Onnelassa saumattomaksi. Työnjohtajan mukaan yksi vaativimmista osuuksista oli ennen valua 464 pultin hitsaaminen raudoitukseen jokaisen pultin painaessa lähes 50 kiloa.

– Meille jokaiselle tämä oli valmistumisineen kaikkineen ainutlaatuinen ja ainutkertainen ponnistus, jossa näytimme osaamisemme. Totta hemmetissä meillä on hyvä jengi ja yhteishenki sen mukainen, joten ainakaan porukasta ei tämän valu-urakan onnistuminen jäänyt kiinni.

valukuva03
Betonipumput ovat siirtyneet paalulaatan itäpäähän ja pinnanhiertotyöt etenevät jo valetulla osuudella. Laatta on paksuudeltaan 400–900 millimetriä ja se valettiin 300 millimetrin kerroksissa.

Kesäkuussa uusia paalulaattavaluja viikoittain

Kun valaminen kahden vuorokauden jälkeen päättyi, käynnistyi saman tien betonin jälkihoito. Muottien purkaminen aloitettiin puolestaan heti, kun betonintoimittajalta tuli ilmoitus purkulujuuden täyttymisestä. Muottien purun jälkeen alkoivat kahden automaatiovaraston laatan viereen tulevan pienemmän paalulaatan pohjatyöt.

Aikataulu on napakka: seuraava toimija työskentelee hankkeen isoimman paalulaatan ääressä jo juhannuksena, jolloin alkaa automaattivaraston rungon pystyttäminen.

– Tämä suurin valu antoi meille hyvää tuntumaa tuleviin 65:een pienempään laattavaluun, joita valetaan kesäkuusta alkaen kolmen kappaleen viikkovauhdilla. Juhannuksena työmaamme rullaa täydessä tehossaan. Logistiikkakeskuksen päärakennuksen paalulaattavalut valmistuvat loppuvuonna 2023 ja silloin maarakennus- ja perustustyömme ovat piha- ja päärakennuksen osalta loppusuoralla.

Keskon Hyvinkään logistiikkakeskuksen suurimman paalulaatan valu lukuina:

 • automaattivaraston paalulaatta 4 400 m²
 • laatan korkeus 400–900 mm
 • vähähiilistä betonia 3 650 m³ eli noin 400 betonikuormaa
 • 2–3 betonipumppua
 • syöttötahti keskimäärin 76 m³/tunti eli yli kuutio joka minuutti
 • valukerrokset 300 mm
 • GWP.55-luokan vihreää betonia, jonka CO2-päästöt 45 % pienemmät kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla
 • terästä raudoituksessa 560 000 kg
 • peruspultteja 464 kpl, 46 kg/pultti
 • valuaika 50 tuntia
 • töitä useassa vuorossa 24/7, kokonaisvahvuus työmaalla 111 henkeä
 • Kreate toimii logistiikkakeskuksen maarakennus- ja perustusurakoitsijana
 • Kesko toteuttaa logistiikkakeskuksen rakennushankkeen projektinjohtopalveluna yhdessä Haahtelan kanssa