Posiontien silta

Kreate urakoi Rovaniemelle Posiontien alikulkutien urakan, johon kuuluu Posiontien alikulkusillan uusiminen Rovaniemi-Isokylä-rataosalle sekä sillan alittavan katuyhteyden ja vesihuollon rakentamista ST (suunnittele ja toteuta) -urakkana. Tavoitteena on varmistaa junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla sekä parantaa junaliikenteen ja alapuolisen ajoneuvoliikenteen sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

– Suunnittelutyö on käynnissä ja maastotyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa. Uusi silta rakennetaan liikennöitävän ratasillan viereen ja tunkataan paikoilleen totaalikatkossa, kertoo kohteen työpäällikkö Ari Välimaa Kreatesta.

Lue lisää aiheesta
Väyläviraston tiedotteesta