Petri Uitus Kreaten johtoryhmä

Kreaten vaativien väylähankkeiden parissa toiminut tekninen johtaja Petri Uitus jättää suunnitellusti tehtävänsä Kreatessa siirtyäkseen hoitamaan omia projektejaan yhtiönsä Invillan kautta. Hän on tavoitettavissa käynnissä oleviin hankkeisiin liittyen helmikuun 2022 loppuun asti.

– Kiitän Petriä hänen merkittävästä panoksestaan ja vahvasta osaamisestaan useiden mittavien hankkeiden kehitys- ja laskentaprojekteissa. Toivon Petrille menestystä tulevaisuuden projekteihin, kiittelee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.