havainnekuva Kirjalansalmen ylittävästä sillasta, jonka Kreate toteuttaa yhdessä Väyläviraston kanssa

Väylävirasto on 21.9.2021 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Kreate Oy:n Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeen allianssikumppaniksi. Kaikki neljä tarjoajaksi valittua toimijaa jätti tarjouksen hankkeen toteutuksesta.

”Olen erittäin tyytyväinen vaativan neuvottelumenettelyn perusteella tekemäämme kumppanivalintaan ja uskon vahvasti hankkeen onnistumiseen yhdessä Kreate Oy:n kanssa”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

”Kreaten valinta toteuttamaan yhtä Suomen vaativimmista siltaurakoista allianssimallilla on jälleen osoitus asiakkaidemme luottamuksesta Kreaten henkilöstön korkeaan ammattitaitoon”, sanoo Kreate Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Vikström

”Poikkeuksellisen vaativan Kirjalansalmen sillan rakentaminen vaatii erittäin vahvaa teknistä osaamista, jota pääsimme urakoitsijan valintaprosessin aikana tilaajalle laajasti esittämään”, sanoo Kreaten sillanrakentaminen ja -korjausyksikön johtaja Sami Rantala.

Allianssin kehitysvaihetta koskevaa hankintapäätöstä seuraa 14 vuorokauden muutoksenhakuaika, jonka aikana sopimusta ei voida vielä solmia. Sopimus Väyläviraston ja Kreate Oy:n välillä voidaan allekirjoittaa aikaisintaan muutoksenhakuajan päätyttyä.

Väylävirasto tekee myöhemmin erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä parantaa asumisviihtyisyyttä.

Väylävirasto tiedottaa laajemmin allianssiurakan kehitysvaiheen käynnistymisestä sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Havainnekuvat: Varsinais-Suomen ELY-keskus / WSP Finland Oy