Kreate rakentaa Veturitien uuden ylikulkusillan kolmessa vaiheessa osana mittavaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta Pasilassa, Helsingissä.


Meneillään olevassa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle kolmen ajokaistan sekä kävely- ja pyöräilyväylän levyinen silta, jonne liikenne siirtyy kesän 2022 aikana.

Kokonaisuudessaan Veturitien uusi silta tulee olemaan noin 95 metriä pitkä ja keskimäärin 42 metriä leveä teräksinen jatkuva palkkisilta. Betonisen kannen eri työvaiheita on tehty Suomen vilkkaimman junaliikenteen yläpuolella, mikä on tuonut haasteita vaativaan urakkaan.

Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen työnjohtaja Jalmari Järventaus Kreatelta kertoo, että kesäkuussa alkanut sillanrakentaminen on kuitenkin edennyt hyvin aikataulussa.

– Ensimmäisen osan maatuen ja välitukien valun jälkeen asensimme teräksiset pääkannatinpalkit. Asentamisen jälkeen maa- ja välituille valettiin tukipalkit teräspalkkien kiinnittämiseksi lopulliseksi rakenteeksi, kertaa hän kannen rakentamisen alkuvaiheita.

Työtasot mahdollistavat eri työvaiheet junaradan yläpuolella

Sillan kannen rakentaminen kahdeksan vilkasliikenteisen junaraiteen päällä vaati vaiheittaisia rakentamis- ja suojaustöitä, joita tehdään sekä päivällä että yöaikaan.

Eri työvaiheet on ollut helpompi ja turvallisempi suorittaa erillisiltä työtasoilta. Puiset työtasot asennettiin teräspalkkien alapaarteiden päälle.

– Työtasojen avulla voitiin tehdä töitä 25 kV jännitteisten ajolankojen päällä katkaisematta alapuolella kulkevaa junaliikennettä. Työtasoilta teimme myös nostoja sillalle, palkkien hitsaukset ja maalaukset, muotitimme ja valoimme välipalkit sekä käytimme niitä apuna kuorilaattojen asentamisessa.

Tarkkaan tehty suunnittelu näkyy monissa Veturitien sillan työvaiheissa, mikä tuo rakentamiseen paitsi tehokkuutta myös turvallisuutta.

– Teräspalkkien yhteydessä rakensimme reunimmaisiin palkkeihin kansiulokkeen muotin maassa ennen palkkien nostoa paikoilleen. Huomattavasti helpompi näin ja samalla se vähensi radalla tehtäviä töitä, selittää Järventaus.

Työtasojen avulla Kreaten sillanrakentajat voivat tehdä töitä 25 kV jännitteisten ajolankojen päällä katkaisematta Veturitien sillan alapuolella kulkevaa junaliikennettä.
Raiteiden yläpuolelle asennettujen puisten työtasojen ansiosta moni työvaihe helpottuu ja on mahdollista toteuttaa ilman jännite- ja ratakatkoja.

Jokainen työvaihe poikkeuksellisen haastava

Veturitien sillan pääkannatinpalkit ovat 1,3 metriä korkeita ja painavat yhteensä 754 tonnia. Pelkästään niiden nostaminen vaati erittäin huolellista ja pitkäjänteistä suunnittelua eri osapuolten kesken.

– Vaikka nostojen ajan junaradalla oli jännitekatkot, pelkkä teräspalkkien toimitus nostopaikoille ja nostureiden nostopaikkojen järjestäminen junaradan kupeesta vaativat huolellista suunnittelua etukäteen.

– Jokainen sillan työvaihe kannen valuun asti on ollut poikkeuksellisen haastava juuri vilkkaan raideliikenteen ja vaarallisten sähkölankojen takia. Jo paalukoneen vienti ratojen väliin porapaaluja poraamaan oli kovan työn ja selvityksen takana. Jokainen vaihe tuli toteuttaa ja toteutimmekin ilman ongelmia siten, että niillä oli mahdollisimman vähän vaikutusta junaliikenteeseen.

juna menee pienempi
Pasilassa sillanrakentamisen haastavuus korostuu, koska Veturitien sillan alla kahdeksalla raiteella kulkee noin kolmasosa koko Helsingin junaliikenteestä sekä huoltoliikenne.

Kuorilaatat valun muottina sekä työtasona

Alkuvuoden aikana teräksiset palkit ovat saaneet päälleen yli 300 noin neljän neliön kokoista kuorilaattaa.

– Kuorilaatat toimivat kansivalun alapuolisena muottina, joten sähköradan sekaan ei tarvitse muottia mennä tekemään kannen valua varten. Kuorilaatat toimivat samalla myös betonisena työtasona, joten liikkuminen ja työnteko on siten huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa.

Kreaten Veturitien sillan työmaalla asennetaan kuorilaattoja sillan 1. osaan.
Veturitien sillan ensimmäiseen osaan asennettiin yli 300 kuorilaattaa. Niitä ei lasketa kansilaatan rakenteelliseksi osaksi, vaan ne toimivat kansivalun alapuolisina muotteina sekä sillanrakentajien työtasoina.

Kuorilaattojen asentamisen jälkeen vanhan sillan kannatinorret siirretään uuden sillan pohjaan. Sen jälkeen ovat vuorossa kannen muotti- ja raudoitustyöt.

– Näin isoa, lähes 2 000 neliömetrin kokoista junaratojen yläpuolella olevaa siltaa, ei kannata eikä pysty lämmittämään kustannustehokkaasti. Laaja lämpöä haihduttava pinta sekä valun paksuus huomioiden valaminen ja vesieristys on paras tehdä lämpimämmissä olosuhteissa, aikaisintaan huhti–toukokuussa.

Sillan ensimmäisen vaiheen viimeistelytyöt vuorossa kesällä

Suomen talvi on näyttänyt lumisen puolensa myös Kreaten sillanrakentajille. Vaikka suuri lumimäärä on aiheuttanut ylimääräistä työtä, ovat työt edenneet hyvin aikataulussa – kuorilaattojen asentaminen on sujunut jopa hieman suunniteltua ripeämmin.

Keväällä tehtävän valun jälkeen ovat vuorossa Veturitien sillan ensimmäisen vaiheen loppukiri, johon kuuluvat muun muassa suoja- ja pohjatyöt, putki- ja kaapeliasennukset sekä asfaltointi ja kivityöt.

– Viimeistelytyöt eli kaiteiden asentaminen, valaisimet, tiemerkinnät ja uusista kaistoista kertovat liikennemerkit ovat vuorossa kesä–heinäkuussa. Sen jälkeen päivitämme liikennejärjestelyt sillan molemmissa päissä ja olemme valmiita avaamaan Veturitien ensimmäisen osan liikenteelle, toteaa Kreaten työnjohtaja Jalmari Järventaus.