Talvinen työmaa Siilitien sillalla Helsingissä.

Lumikuorrute on peittänyt Itäväylän, jossa peruskorjataan Siilitien ja Sahaajankadun ylittävät sillat. Oletettua laajemmat korjaustarpeet sekä loppuvuoden pakkasjaksot aiheuttavat sen, että molempien siltojen korjaustyöt jatkuvat ensi kevääseen. Samassa urakassa parannetaan tulvasuojausta Mustapurolla, jossa työt etenevät viimeisen vaiheen osalta. Kurkistetaan seuraavaksi jokaisen kolmen työmaan kuulumisiin näin vuoden 2022 loppupuolella ja mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.

Siilitien ylittävä silta

Silloista eteläisemmän eli Siilitien ylittävän sillan yläpuolella on meneillään kolmas eli viimeinen vaihe. Työmaa sijaitsee vasemmalla kaistalla liikenteen kulkiessa keskimmäistä ja oikeanpuoleista kaistaa.

Täällä on valmistauduttu jouluviikolla tehtävään reunapalkin valamiseen. Viime päivät ovatkin menneet paitsi lumitöissä myös muotin rakentamisessa ja muissa valmistelevissa töissä. Valu-urakan jälkeen reunapalkki saa kuivua vähintään viikon verran.

siilitie5
Aamut alkavat lumitöillä myös Itäväylän eteläisellä sillalla Siilitien yli.
siilitie4
Reunapalkin valumuotin rakentaminen on paikan päällä tehtävää käsityötä.

Kun reunapalkki sen sallii, siirrytään sillan yläpuolella seuraaviin työvaiheisiin, kuten kaiteiden asentamiseen ja sääsuojan pystyttämiseen. Teltan suojassa ensimmäinen tehtävä on kannen betonin vesipiikkaus, jossa huonokuntoiset kerrokset poistetaan suurella vesipaineella.

Siilitien sillan alapuolella edetään sääsuojien alla pinnoitus- ja injektointitöitä tehden: huonokuntoinen betonipinta korvataan uudella ja halkeamiin työnnetään paineella täyteainetta.

Sillan kaikki korjaustyöt pyritään saattamaan valmiiksi kevään 2023 aikana.

siilitie3 1
Sääsuojien sisällä sillan kannen alapinnat saavat sementtipinnoitteen, kun taas maa- ja välituet pinnoitetaan betoninharmaalla polymeeripinnoitteella.

Sahaajankadun ylikulkusilta

Sahaajankadun ylikulkusillalla yläpuoliset korjaustyöt etenevät sillan keskiosuudella.

Kannen huonokuntoinen betonipinta on aiemmin jyrsitty pois ja parhaillaan uusi betoni kuivuu sääsuojan alla. Kun betoni on tarpeeksi kuiva, on vuorossa vesieristekerroksen tekeminen ja sen jälkeen asfaltoiminen. Mahdolliset tulevat pakkaskelit vaikuttavat tarkempiin aikatauluihin.

sahaajankatu2
Sahaajankadun sillalla liikenne kulkee meneillään olevan toisen vaiheen aikana sääsuojan molemmilla puolilla.
sahaajankatu3
Kannen uusi betonipinta kuivuu lämmitetyn sääsuojan alla.

Myös tämän sillan alapuolella jatkuvat aiemmilta viikoilta tutut työvaiheet. Maa- ja välituilla sekä kannen alapinnalla tehdään pinnoitusta ja halkeamia täytetään injektoimalla.

Kaikki peruskorjaukseen liittyvät työvaiheet pyritään saamaan valmiiksi kevään 2023 aikana.

Autopesulan vierestä siltatyömaan läpi liikkuville jalankulkijoille ja pyöräilijöille on tulossa helpotusta: jalankulku- ja pyöräilyväylän viereisen maatuen peruskorjaaminen on hyvällä mallilla ja koukkaus ajoradan kautta pyritään poistamaan viikon 51 eli jouluviikon aikana.

sahaajankatu

Mustapuro

Mustapuron uuden virtausreitin rakentamisen kolmas ja samalla viimeinen vaihe sijoittuu Itäväylän eteläreunaan. Työmaalla ovat meneillään viimeisen paalulaatan valamiseen liittyvät valmistelut ja tämä viikko, viikko 50, huipentuu varsinaiseen valu-urakkaan.

Ensi viikolla ryhdytään asentamaan viimeisiä Itäväylän ali poikittaissuunnassa meneviä kanaalielementtejä, jotka nostetaan paalulaatalla vahvistetun kaivannon pohjalle.

Kun kanaalielementit ovat valmiit, vanha ja huonokuntoinen Itäväylän alittava putki tullaan täyttämään sepelillä. Sen sijaan, että se kaivettaisiin pois, jää se tukevoittamaan Itäväylän alapuolen rakenteita.

Mustapuron kohdalla liikennejärjestelyt palautuvat normaaleiksi eteläisimmän kaistan asfaltoimisen jälkeen. Asfaltoinnin aloittamiseen vaikuttaa muun muassa ilman lämpötila – jos talvinen pakkassää jatkuu, siirtyvät Mustapuron viimeistelytyöt vuoden 2023 puolelle.

Seuraamme jatkossakin Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hankkeen etenemistä ja kerromme ajankohtaisia kuulumisia.