Kreatella Finkensillan kannen valutyöt etenivät Kruunusiltojen työmaalla Helsingissä hienosti aikataulussa TYL Kruunusillat kumppanimme kanssa.

Helsingin edustalle rakentuvasta Finkensillasta on kasvanut 293-metrinen silta, joka tulee yhdistämään Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin ja Korkeasaaren. Silta on osa ainutlaatuista Kruunusillat-hanketta, jossa Kreaten silta-ammattilaiset työskentelevät työyhteenliittymänä YIT:n kanssa. 

Finkensillan rakennustyöt alkoivat työsillan rakentamisella lokakuussa 2021. Neljä kuukautta kestäneiden varsinaisen sillan raudoitustöiden jälkeen työmaalla siirryttiin kannen valuun huhtikuun toiseksi viimeisellä viikolla.

– Työt sujuivat oikein hyvin ja suunnitellusti aikataulussa. Aloitimme tällä viikolla maanantaina noin klo 9 ja torstaina klo 17 viimeinen betonikuorma poistui työmaalta. Tämä oli suuri rutistus, jossa betoniauto toi uuden kuorman pumpulle aina noin kymmenen minuutin välein ympäri vuorokauden lähes neljän vuorokauden ajan, kertaa Finkensillan vastaava työnjohtaja Teemu Kiiskinen TYL Kruunusillat yhteenliittymästä.

 Kreatella Finkensillan kannen valutyöt etenivät Kruunusiltojen työmaalla Helsingissä hienosti aikataulussa TYL Kruunusillat kumppanimme kanssa.
Kruunusillat-hankkeeseen kuuluvan Finkensillan valutyöt käynnistyivät 17.4.2023 Sitä edelsi neljä kuukautta kestäneet kannen raudoitustyöt. Betoniterästä siltaan asennettiin 450 000 kiloa.

Betonia Finkensiltaan valettiin noin 60 kuution tuntivauhdilla kaikkiaan 4 700 m³. Betoniautoille käyntikertoja siltatyömaalla kertyi kaikkiaan kuutisensataa.

– Betonin määrä on poikkeuksellisen suuri. Toki silta on yli 290 metriä pitkä ja kannella on leveyttä 18 metriä. Finkensilta on jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta, jossa on myös suuret betonipalkit. Kaikki nämä yhdessä tekevät sen, että uurastimme betonimäärän mukaan Suomen mittapuulla yhden merkittävimmistä sillan kannen kertavaluista, kuvailee Kiiskinen.

Kreatella Finkensillan kannen valutyöt etenivät Kruunusiltojen työmaalla Helsingissä hienosti aikataulussa TYL Kruunusillat kumppanimme kanssa.
Sillan 18 metriä leveään kanteen sekä betonipalkkeihin upposi betonia peräti 4 700 m³. Se on yksi Suomen suurimmista sillan kertavalumääristä.
Kreatella Finkensillan kannen valutyöt etenivät Kruunusiltojen työmaalla Helsingissä hienosti aikataulussa TYL Kruunusillat kumppanimme kanssa.
Valutyöt jatkuivat Finkensillan päällä vuorokauden ympäri. Neljän vuorokauden rutistuksessa kokonaisvahvuus oli 25–30 henkeä vuorossaan.

Kruunusillat-hankkeella oma, erityisen korkean lujuusluokan betoni

Erityistä on myös valussa käytetty betoni, jolle on annettu pitkä käyttöikä. Se asettaa massalle erittäin suuret kestävyysvaatimukset, koska betonin on kestettävä hyvin sekä pakkasen että meriveden aiheuttamaa rasitusta.

– Meressä seisovat betonirakenteet ovat alttiita meriveden sekä toistuvan jäätymisen ja sulamisen vaikutuksille, mikä on haitallista betonin säilyvyyden kannalta. Käytössämme oli täysin erityinen siltabetoni, jolla on poikkeuksellisen korkea lujuusluokka, 67Mpa. Tällaista betonia ei valmisbetonitoimittajilta suoraan löydy, vaan se on jouduttu kehittämään ja testaamaan nimenomaan tätä hanketta varten. Samaa massaa tullaan käyttämään myös hankkeen toisella sillalla, Kruunuvuorensillalla.

Finkensillan mittavat betonipalkit ja erityislaatuinen betoni toivat tullessaan erityisjärjestelyitä. Kiiskinen kertoo, että kovettuessaan betoni tuottaa lämpöä, mutta lämpötila ei saa nousta liian korkeaksi, joten sillan palkkeihin rakennettiin jäähdytysputkisto.

– Jos lämpötila betonin kovettuessa nousee liian korkeaksi, aiheuttaa se lujuuskatoa. Tämän estämme palkkeihin rakentamillamme jäähdytysputkistolla, johon pumpattu merivesi jäähdyttää betonin ja pitää lämpötilan sopivana.

Kreatella Finkensillan kannen valutyöt etenivät Kruunusiltojen työmaalla Helsingissä hienosti aikataulussa TYL Kruunusillat kumppanimme kanssa.
Finkensillan betoninen kansi ja suuret betonipalkit kätkevät sisäänsä jäähdytysputkiston. Valkoisissa putkissa virtaava merivesi jäähdyttää tehokkaasti kovettuvaa betonia.

Tätä on Finkensilta:

  • yhdistää Kalasataman eteläosan ja Korkeasaaren Helsingissä
  • 293 metriä pitkä ja 18 metriä leveä jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta
  • kuusi välitukea ja kaksi maatukea
  • alikulkukorkeus 6,9 metriä, väylän minimileveys 20 metriä
  • Finkensilta ja Kruunusillat-hankkeen toinen silta, Kruunuvuorensilta, ovat maailmanlaajuisesti harvinaisuuksia: ne rakennetaan pelkästään raitioliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön
  • silta on saanut nimensä Korkeasaaren ensimmäiseltä jääkarhulta, joka oli nimeltään Finken

Purku- ja jännitystöistä vesieristyksen pariin

Onnistuneen valurutistuksen jälkeen silta-ammattilaiset eivät ehdi lepäilemään, vaan jo seuraavat työvaiheet odottavat. Vuorossa ovat kannen muottien ja telineiden purkaminen sekä kannen jännitystyöt – onhan Finkensilta tyypiltään jatkuva jännitetty betonipalkkisilta.

– Viikonloppu nyt levätään ja heti maanantaina ryhdytään purkamaan muotteja ensin päädyistä sen verran mitä sillan kannen jännittäminen vaatii. Muotteja ja telineitä puretaan seuraavat viikot ja samaan aikaa asennamme myös kaiteita, selittää Teemu Kiiskinen.

Purku- ja jännitystöiden jälkeen kansi saa pintaansa vesieristyksen. Silloin Finkensillan päälle rakennetaan suuret sääsuojat, joiden alla vesieristys on mahdollista tehdä sateilta ja tuulilta suojassa.

– Yhtä koko Finkensillan kokoista sääsuojaa emme kuitenkaan pystytä, vaan suojaus tehdään kahdessa vaiheessa. Kokoa on niilläkin, kun kummallakin on leveyttä 18 metriä ja pituutta lähes 150 metriä. Sen jälkeen, kun vesieristykset ovat kunnossa ja suojattu, pääsemme liikkumaan sillalla ja työsillan purkaminen voi loppukesästä alkaa.


Tiesitkö, että pääset seuraamaan Finkensillan rakentamista työmaakameran välityksellä.
Lue lisää ainutlaatuisesta Kruunusillat-hankkeesta urakan projektikortista.