040820231691132408.jpg

Helsingissä alkaa elokuussa Nihdin katujen, rantarakenteiden, ranta-alueiden ruoppausten ja kunnallistekniikan rakentaminen, kun vanhan satamalaitoksen aluetta aletaan valmistella asuinalueeksi. Kaarinassa Kreate puolestaan purkaa huonokuntoisen Kuusistonsalmen sillan, rakentaa varasillan ja uuden sillan vanhan paikalle. Yhteensä urakat kasvattavat Kreaten taito- ja väylärakentamisen liiketoimintojen tilauskantaa noin 18 miljoonalla eurolla.

Kreate on voittanut Kuusistonsalmen sillan rakentamisurakan Kaarinassa sekä Nihdin rakentamisen 3. osan kokonaisurakan Helsingissä. Voitetut urakat ovat Kreatelle strategisesti tärkeitä ja tukevat taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Molemmat hankkeet kirjataan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan.

– Kilpailukykymme on pysynyt hyvällä tasolla ja tilauskantamme kehittyy tasaisesti, vaikka olemme kuluvana vuonna välttäneet tarpeettomia ja hallitsemattomia riskejä projektien hankinnassa, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Positiivista ja myös poikkeuksellista on se, että molemmat urakat sijaitsevat Kreaten suurimpien käynnissä olevien hankkeiden läheisyydessä.

– Nihdin rakennusurakka sijaitsee aivan TYL Kruunusiltojen hankkeeseen kuuluvan Finkensillan vieressä ja Kuusistonsalmen silta Kreaten historian suurimman hankkeen eli Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen kanssa samalla tieosuudella peräkkäin. Voitettujen projektien sijainti suurimpien hankkeidemme läheisyydessä tarjoaa synergiaa esimerkiksi osaamisen ja parhaiden käytänteiden jakamisen osalta, Vikström sanoo.

Vähäpäästöisessä Nihdin urakassa monipuolista rakentamista

Sompasaaren kärjessä sijaitsevassa Nihdin kokonaisurakassa tehdään maa- ja vesirakentamista laaja-alaisesti.

– Puramme vanhoja rantarakenteita ja teemme uutta rantamuuria betonielementeistä, ruoppaamme merenpohjaa sekä rannan puolella teemme syvätiivistystä. Katujen osalta teemme rakennekerrokset tiettyyn tasoon asti. Lisäksi valamme paikan päällä urakka-alueella isot rantamuurielementit, joista kevyin on 33 000 kiloa ja isoin 138 000 kiloa, kertoo hankkeen työpäällikkö Jarmo Tamminen Krealtelta.

Nihdin-hanke on vähäpäästöinen työmaa, jossa Kreate rakentaa kestävästi ja raaka-aineita viisaasti käyttäen.

Kuusistonsalmen siltahanke käynnistyy varasillan rakentamisella

Mt 180 Saaristotie on ainoa tieyhteys Turunmaan saaristoon. Vilkkaasti liikennöity tieosuus palvelee alueen asukkaita, matkailijoita sekä suurteollisuutta, joiden kuljetuksille siltojen toimivuus on elinehto. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi Kuusistonsalmen nykyisen sillan viereen rakennetaan varasilta, mikä tekee samalla Kuusistonsalmen sillasta tavallista siltaurakkaa poikkeuksellisemman. Vanhan sillan purkutöiden ja uuden sillan rakentamisen aikana varasilta takaa sujuvan ja turvallisen tiellä liikkumisen.

– Rakennamme väliaikaisen sillan nykyisen Kuusistonsalmen sillan viereen tehokkaasti, jotta saamme liikenteen siirrettyä varasillalle lokakuussa ja pääsemme purkamaan vanhaa siltaa turvallisesti. Reippaassa vuodessa rakennamme uuden sillan tilalle, kertoo kohteen työpäällikkö Matti Rekilä Kreatelta.

Helsingin kaupungin tilaaman Nihdin 3. vaiheen rakentamisurakan tulee olla valmiina toukokuussa 2025 ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaaman Kuusistonsalmen sillan syyskuun 2024 loppuun mennessä.