Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle. Veturitie ja Ratapihakortteli -hankkeessa Kreate leventää Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakentaa Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja.

Urakassa uusitaan myös Veturitien ylikulkusilta sekä rakennetaan Radioportin alikulkusilta. Mopuoliseen hankkeeseen kuuluu väylä- ja ratarakentamista sekä kiertotaloutta ja siltarakentamista.

Uusi 7-kaistainen silta rakentuu valtaosin öisin

Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi. Nykyisessä Veturitien sillassa on kolme kaistaa, mutta uudessa niitä tulee olemaan seitsemän. Sujuvien liikenneyhteyksien takaamiseksi purku- ja rakentamistöitä tehdään vaiheittain ja raideliikenne huomioiden siltatöitä toteutetaan valtaosin yöaikaan.

Silta rakennetaan kahdessa lohkossa, jotta ajoneuvoliikenne sillalla säilyy koko rakentamisen ajan.

MicrosoftTeams image 6

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Veturitie 3

Valmistuminen

12/2023

Projektinjohtaja

Jyrki Perokorpi

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Jyrki Perokorpi 040 765 3563 jyrki.perokorpi@kreate.fi
Työmaapäällikkö, väylärakentaminen Jari Rutanen 040 713 2139 jari.rutanen@kreate.fi

Artikkelit

Veturitiellä muutoksia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitteihin

Teemme Tenderinlenkillä ja Höyrykadulla putkitustöitä. Alue on suljettu ja se on työmaa-aluetta. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on varattu turvalliset reitit oheisen kartan mukaisesti. Liikennejärjestelyt ovat voimassa 11.6.-30.9.2021.

Veturitien rakentaminen käynnistyy viikolla 19 – jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureitit muuttuvat

Pasilan pääkadun Veturitien liikennettä parantava uudistus ja Ratapihakorttelien katujen rakentaminen käynnistyy viikolla 19. Veturitietä levennetään ja se linjataan kulkemaan junaradan vierestä. Kreate on pyrkinyt suunnittelemaan työt siten, että rakentamisesta ja…

Aloitamme rakentamisen Keski-Pasilassa: uusi Veturitien silta toteutetaan pääosin yöaikaan

Kreate aloittaa Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 -hankkeen rakentamisen Keski-Pasilassa. Vähäpäästöisen työmaan kehitysvaiheessa optimoitiin rakentamisen ratkaisuja sekä luotiin tarkat suunnitelmat erikoisosaamista vaativan sillan toteutukselle. Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja…