Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle. Veturitie ja Ratapihakortteli -hankkeessa Kreate leventää Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakentaa Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja.

Urakassa uusitaan myös Veturitien ylikulkusilta sekä rakennetaan Radioportin alikulkusilta. Monipuoliseen hankkeeseen kuuluu väylä- ja ratarakentamista sekä kiertotaloutta ja siltarakentamista.

Uusi 7-kaistainen silta rakentuu valtaosin öisin

Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi. Nykyisessä Veturitien sillassa on kolme kaistaa, mutta uudessa niitä tulee olemaan seitsemän. Sujuvien liikenneyhteyksien takaamiseksi purku- ja rakentamistöitä tehdään vaiheittain ja raideliikenne huomioiden siltatöitä toteutetaan valtaosin yöaikaan.

Silta rakennetaan kahdessa lohkossa, jotta ajoneuvoliikenne sillalla säilyy koko rakentamisen ajan.

Jos haluat ajankohtaista tietoa hankkeesta, klikkaa Veturitien infosivulle.

Kreate urakoi mittavassa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella Helsingin Pasilassa.

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Veturitie 3

Valmistuminen

11/2023

Projektinjohtaja

Jyrki Perokorpi

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Jyrki Perokorpi 040 765 3563 jyrki.perokorpi@kreate.fi
Työmaapäällikkö, siltarakentaminen Kalle Tevaniemi 050 308 1676 kalle.tevaniemi@kreate.fi

Artikkelit

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä

Keski-Pasilassa parhaillaan rakennettava Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa. Kaupungin tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joihin olemme vastanneet Helsingin kaupungin kanssa käyttämällä osittain Veturitien rakentamisessa uutta…

Veturitien uuden sillan ensimmäisen vaiheen loppusuora alkaa – kannen työt etenevät aikataulussa

Meneillään olevassa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle kolmen ajokaistan sekä kävely- ja pyöräilyväylän levyinen silta, jonne liikenne siirtyy kesän 2022 aikana.Kokonaisuudessaan Veturitien uusi silta tulee olemaan noin 95 metriä…

Veturitien uusi silta rakennetaan kolmessa vaiheessa erityisosaamisella ja tarkalla aikatauluttamisella

Veturitien ja Ratapihakorttelit -hankkeessa Kreate rakentaa Veturitien uuden ylikulkusillan. Nykyisen viisiaukkoisen teräsbetonisen kotelopalkkisillan korvaa kolmeaukkoinen jatkuva liittopalkkisilta. Kolmen ajokaistan sijaan uudessa sillassa on seitsemän kaistaa sekä molempiin reunoihin tulevat väylät…