Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle. Veturitie ja Ratapihakortteli -hankkeessa Kreate levensi Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakentsi Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja.

Urakassa uusittiin myös Veturitien ylikulkusilta sekä rakennettiin Radioportin alikulkusilta. Monipuoliseen hankkeeseen kuului väylä- ja ratarakentamista sekä kiertotaloutta ja siltarakentamista.

Uusi 7-kaistainen silta rakentui valtaosin öisin

Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennettiin noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi. Vanhassa Veturitien sillassa oli kolme kaistaa, mutta uudessa niitä on seitsemän. Sujuvien liikenneyhteyksien takaamiseksi purku- ja rakentamistöitä tehtiin vaiheittain ja raideliikenne huomioiden siltatöitä toteutettiin valtaosin yöaikaan.

Silta rakennettiin kahdessa lohkossa, jotta ajoneuvoliikenne sillalla säilyi koko rakentamisen ajan.

Lue lisää sivuiltamme > Teknisesti haastava Veturitien silta avattiin Suomen vilkkaimpiin kuuluvan rataosuuden yläpuolella – Kreate hyödynsi vanhan sillan purkubetonin Pasilan pääväylässä.

Kreate urakoi mittavassa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella Helsingin Pasilassa.

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Veturitie 3

Valmistuminen

11/2023

Projektinjohtaja

Jyrki Perokorpi

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Jyrki Perokorpi 040 765 3563 jyrki.perokorpi@kreate.fi
Työmaapäällikkö, siltarakentaminen Kalle Tevaniemi 050 308 1676 kalle.tevaniemi@kreate.fi

Artikkelit

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä

Keski-Pasilassa parhaillaan rakennettava Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa. Kaupungin tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joihin olemme vastanneet Helsingin kaupungin kanssa käyttämällä osittain Veturitien rakentamisessa uutta…

Veturitien uuden sillan ensimmäisen vaiheen loppusuora alkaa – kannen työt etenevät aikataulussa

Meneillään olevassa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle kolmen ajokaistan sekä kävely- ja pyöräilyväylän levyinen silta, jonne liikenne siirtyy kesän 2022 aikana.Kokonaisuudessaan Veturitien uusi silta tulee olemaan noin 95 metriä…

Veturitien uusi silta rakennetaan kolmessa vaiheessa erityisosaamisella ja tarkalla aikatauluttamisella

Veturitien ja Ratapihakorttelit -hankkeessa Kreate rakentaa Veturitien uuden ylikulkusillan. Nykyisen viisiaukkoisen teräsbetonisen kotelopalkkisillan korvaa kolmeaukkoinen jatkuva liittopalkkisilta. Kolmen ajokaistan sijaan uudessa sillassa on seitsemän kaistaa sekä molempiin reunoihin tulevat väylät…