Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle. Veturitie ja Ratapihakortteli -hankkeessa Kreate leventää Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakentaa Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja.

Urakassa uusitaan myös Veturitien ylikulkusilta sekä rakennetaan Radioportin alikulkusilta. Monipuoliseen hankkeeseen kuuluu väylä- ja ratarakentamista sekä kiertotaloutta ja siltarakentamista.

Uusi 7-kaistainen silta rakentuu valtaosin öisin

Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi. Nykyisessä Veturitien sillassa on kolme kaistaa, mutta uudessa niitä tulee olemaan seitsemän. Sujuvien liikenneyhteyksien takaamiseksi purku- ja rakentamistöitä tehdään vaiheittain ja raideliikenne huomioiden siltatöitä toteutetaan valtaosin yöaikaan.

Silta rakennetaan kahdessa lohkossa, jotta ajoneuvoliikenne sillalla säilyy koko rakentamisen ajan.

Jos haluat ajankohtaista tietoa hankkeesta, klikkaa Veturitien infosivulle.

MicrosoftTeams image 6

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Veturitie 3

Valmistuminen

12/2023

Projektinjohtaja

Jyrki Perokorpi

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Jyrki Perokorpi 040 765 3563 jyrki.perokorpi@kreate.fi
Työmaapäällikkö, väylärakentaminen Jari Rutanen 040 713 2139 jari.rutanen@kreate.fi

Artikkelit

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä

Keski-Pasilassa parhaillaan rakennettava Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa. Kaupungin tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joihin olemme vastanneet Helsingin kaupungin kanssa käyttämällä osittain Veturitien rakentamisessa uutta…

Veturitien ja Ratapihakortteleiden kuulumisia kesäkuussa 2021

Olemme edistäneet töitä Veturitien ja Ratapaihakortteleiden urakassa hyvään tahtiin. Käynnissä on töitä niin Höyrykadulla, Tenderinlenkillä, Tulistimenkadulla kuin Veturitielläkin. Töitä olemme tehneet työmaa-alueen sisäpuolella liikennettä häiritsemättä. Ainoat liikennejärjestelyt teimme aivan hankkeen…

Aloitamme rakentamisen Keski-Pasilassa: uusi Veturitien silta toteutetaan pääosin yöaikaan

Kreate aloittaa Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 -hankkeen rakentamisen Keski-Pasilassa. Vähäpäästöisen työmaan kehitysvaiheessa optimoitiin rakentamisen ratkaisuja sekä luotiin tarkat suunnitelmat erikoisosaamista vaativan sillan toteutukselle. Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja…