Aku Vääriskoski työskentelee työnjohdon harjoittelijana kesällä 2022 Kreaten Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella Pasilassa Helsingissä.

Kesä 2022 toi Kreaten Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeelle rakennusinsinööriopiskelija Aku Vääriskosken, jolla on meneillään opintojen viimeisen vuoden harjoittelu. Sen aikana tulevat tutuksi niin työnjohdon kuin koko mittavan työmaan monipuolinen arki. Lähdetään seuraavaksi paikan päälle Helsingin Pasilaan.

Moi Aku, olet melkein valmis rakennusinsinööri. Miten päädyit juuri infrarakentamiseen? Entä miksi harjoittelupaikaksi Kreaten toteuttama ja Helsingin kaupungin tilaama Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke?

Opiskelujen edetessä infrarakentamisen laaja-alaisuus ja erilaiset mahdollisuudet alkoivat kiinnostaa minua. Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeessa mielenkiintoa herättivät sen haasteellisuus ja monipuolisuus, joita tuovat tiiviissä kaupunkiympäristössä työskentely, radan läheisyys, monenlaiset työvaiheet maanrakennuksesta taitorakentamiseen. Tietenkin kiinnosti myös työskentely kasvavassa ja innostavassa Kreatessa.


Millä mielellä tulit Pasilaan?

Lähdin innokkaana ottamaan selvää, mitä työnjohdon tehtävät ovat käytännössä ja miltä työmaa näyttää itselle entuudestaan hieman vieraammasta näkökulmasta.

Haluan oppia tietenkin hyvän työnjohdon periaatteita, mutta myös mahdollisimman paljon käytännön kenttätyöskentelystä, joka luonnollisesti tukee toimivaa työnjohtoa. Tavoitteenani on pystyä toimimaan mahdollisimman itsenäisesti minulle annetuissa tehtävissä, jotta voin aidosti vähentää muiden työtaakkaa.


Harjoittelusi alkoi huhtikuun alussa ja tätä kirjoittaessa olet ollut työmaalla lähes kaksi kuukautta. Mitä olet päässyt työnjohtoharjoittelijana tekemään?

Olen ollut mukana betonirakentamisessa sekä ohjannut ja valvonut toimia muottien rakentamisessa, raudoituksessa ja valuissa. Myös aikatauluttaminen, työsuoritusten suunnittelu ja laadunvalvonta ovat osa työnkuvaani. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa infrapuolta eli sekä väylät että sillat kuuluvat opintoihini. Veturitiellä olen kuitenkin pääsääntöisesti ollut mukana siltarakentamisessa.


Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Päivät alkavat yleensä aamuseitsemältä ja päättyvät noin klo 15.30. Usein valupäivinä aloitamme jo klo 6.30 ja päivät saattavat venyä normaalia työaikaa pidemmiksi.

Töihin kuuluu myös jonkin verran ilta- ja yötöitä tilanteen vaatiessa. Olen tehnyt yötöitä Veturitien sillan kannen valussa sekä liikennejärjestelyiden muuttamisessa. Omalle kohdalle osuneet yötyöt ovat olleet mielenkiintoisia senkin takia, että silloin yleensä tapahtuu jotakin normaalista poikkeavaa. Säännöllisiä yötöitä työmaallamme tehdään vanhan sillan purkusillan kanssa, mutta siinä en ole ollut mukana.


Onko jotain, mikä on jäänyt erityisesti mieleesi näiden viikkojen varrelta?

Kiinnostavaa on ollut seurata työmaan päivittäistä kehitystä, mikä saattaa sivustakatsojalta jäädä helposti huomaamatta. Työmaalla päivittäin työskennellessä huomaa konkreettisesti, miten joka päivä asiat etenevät ja jotakin valmistuu.

Veturitien sillan kannen valu on varmasti jäänyt vahvimpana mieleen sen tiukan suunnittelun sekä aikataulutuksen tärkeyden johdosta. Siinä kaikki työskentelivät tiiviisti yhdessä ja kaiken täytyi sujua tarkasti suunnitelmien mukaan.

kannen yovalu
Veturitien uuden sillan ensimmäisen osan kansi valettiin huhtikuun puolivälissä reippaan 12 tunnin yöllisessä urakassa. Kokoa kannella on 1 800 m² ja betonia siihen pumpattiin lähes 600 m³.


Ovatko ajatuksesi työnjohtajan tehtävistä muuttuneet harjoittelun edetessä?

Kyllä ovat, sillä en osannut odottaa, miten myös näennäisen pienistä asioista työvaiheiden johtaminen koostuu. Käytännöllisin oppi tähän mennessä onkin ollut, että meidän työjohtajien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu pitää huoli, että kenttätyöntekijöillä on edellytykset tehdä omat työnsä. Tähän kuuluu muun muassa eri tekijöiden töiden yhteensovittaminen, rakennustarvikkeiden toimitus työskentelypaikalle oikea-aikaisesti ja riittävä opastus työhön.

Mikä tekee Aku Vääriskoskesta tulevaisuudessa hyvän työnjohtajan?

Minulla on halua ymmärtää työmaan suurempaa kuvaa. Lisäksi minulta löytyy yhteistyötaitoja sekä teknistä osaamista eri osa-alueilta. Pyrin myös toteuttamaan johtamista ihmislähtöisesti, jota mielestäni tarvitaan myös tällä alalla.

Mitä olit tekemässä ennen tätä haastattelua ja minne lähdet seuraavaksi?

Kävin äsken opastamassa purkumiehiä Radioportin alikulkukäytävän tukimuuri kakkosella, jossa puretaan kolmannen lohkon anturan muottia kaapelinsuojaputkien tieltä. Samalla katsottiin timpureiden kanssa tukimuurin seinän läpi menevien vedenpoistoputkien asennusta, koska joudumme poikkeamaan alkuperäisestä suunnitelmasta.

Seuraavaksi lähden tekemään Radioporttiin raudoitustarkastusta. Katson, onko tukimuuri kakkosen toisen ja kolmannen lohkon seinien raudoituksissa teräksiä oikea määrä ja että niiden keskinäinen sijainti on oikea. Samalla tarkastan raudoituksen suojaetäisyyden valmiista betonipinnasta.


Kiitos haastattelusta Aku sekä intoa ja paloa harjoitteluusi myös tästä eteenpäin!