Mittava Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke on vähäpäästöinen työmaa, jossa Kreate rakentaa kestävästi ja raaka-aineita viisaasti käyttäen.

Mittava Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke on vähäpäästöinen työmaa, jossa Kreate rakentaa kestävästi ja raaka-aineita viisaasti käyttäen. Vähäpäästöiset ja energiatehokkaat ratkaisut näkyvät monella tavalla silta- ja väyläosaajiemme ammattitaitoa yhdistävässä urakassa, joka toteutetaan osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.  

Paalulaatat vähähiilisestä betonista  

Kreaten aloitteesta Ratapihakortteleiden paalulaattavaluissa käytettiin huomattavasti perinteistä betonia ympäristöystävällisempää vähähiilistä betonia. Näin vähensimme yli 1 000 kuution betonierässä liki 200 000 kg hiilidioksidipäästöjä tavalliseen betoniin verrattuna.   

Lue lisää vähähiilisen betonimassan käytöstä Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella.

Verkkosivu paalulaatan rakennus
Veturitien työmaalla käytetty vähähiilibetoni on Lujabetonin kehittämä tavallista betonia ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Sen avulla pystytään vähentämään rakentamisen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. 

Sillan vanha betoni hyötykäyttöön teiden rakenteissa  

Veturitien sillasta purkamamme betoni jatkojalostettiin hankkeella. Betonia sillasta kertyi 2 500 tonnia ja terästä kymmeniätuhansia kiloja. Betoni murskattiin ja teräs toimitettiin sille tarkoitettuun kierrätykseen. Betonimurske käytetään hankkeessa levennettävän Veturitien tukirakenteena ja pengertäyttöinä neitseellisten rakennusmateriaalien sijaan.   

Tutustu tarkemmin Veturitien sillan purkamiseen ja purkubetonin hyödyntämiseen Pasilan valtaväylän tukirakenteissa ja pengertäytöissä.

Veturitien sillasta purkamamme betoni jatkojalostettiin hankkeella. Murskattu betoni käytetään hankkeessa levennettävän Veturitien tukirakenteena ja pengertäyttöinä neitseellisten rakennusmateriaalien sijaan.  
Vanhan sillan betoni murskattiin paikan päällä työmaalla. Työvaihe oli erittäin pölyinen, joten betoni kasteltiin vedellä pölyn vähentämiseksi

Naapurityömaidemme hukka hyödyksi tehokkailla kuljetuksilla   


Pasilan merkittävimpiin kuuluvalla infrahankkeella hyödynnämme tehokkaasti myös lähellä sijaitsevissa urakoissamme syntyviä materiaalivirtoja, jolloin hukka minimoidaan ja kiertotalouden ympyrä sulkeutuu, mutta myös kuljetukset lyhenevät ja tehostuvat. Tulevan leveämmän Veturitien rakenteista löytyy maa-aineksia muun muassa Kulttuurikasarmi- ja Katajanokan Laituri -nimisiltä hankkeiltamme.    

Koneet ja laitteet toimivat uusiutuvalla dieselillä ja sähköllä   

Monivuotisella ja monipuolisella työmaalla ahkeroidaan käyttäen laajaa valikoimaa koneita ja laitteita. Ne ovat tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia ja toimivat pelkästään uusiutuvalla dieselillä ja sähköllä. Työmaan säännöllisellä energiankulutuksen ja päästöjen seurannalla saamme kerättyä paitsi tietoa meneillään olevan hankkeen ympäristövaikutuksista myös tärkeää tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden kehittämiseen.  

Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeella koneet ja laitteet toimivat uusiutuvalla dieselillä tai sähköllä.
 Rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään käyttämällä tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia koneita ja laitteita.

Meluhaitat pienemmiksi fiksuilla järjestelyillä   

Tunnemme ja tiedämme vastuumme rakentamisen vaikutuksista lähiympäristölle. Sen lisäksi, että parannamme lähialueiden ilmanlaatua käyttämällä tiukkojen päästöluokkavaatimusten työkoneita, pyrimme ehkäisemään työmaallamme syntyviä meluhaittoja. Kun sijoittelemme varastokasat fiksusti ja rajoitamme eniten melua päästävien koneiden toiminta-aikoja, pystymme vähentämään työmaaltamme kantautuvaa melua.   

Lue lisää Helsingistä, joka tähtää hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä.