Monipuolista sähkörata- ja turvalaiterakentamista sisältävässä urakassa Kreaten rata-ammattilaiset työskentelevät Tornion ratapihalla, joka kuuluu kansainvälisten kuljetusten solmukohtaan ja on osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri.

Laurila–Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistämiseen kuuluvassa rakentamisurakassa teemme sähköistyksen vaatimia raiteistomuutoksia ja -korjauksia muun muassa rakentamalla 3,8 kilometriä uutta raiteistoa, purkamalla 8,1 kilometriä nykyistä raiteistoa sekä asentamalla 16 uutta rautatievaihdetta ja purkamalla 22 nykyistä rautatievaihdetta. Rakennamme myös uuden matkustajalaiturin tukimuureineen, huoltoteitä, kuivatusrakenteita ja paikoitusalueen. Urakka sisältää lisäksi turvalaitteiston ja kaapeloinnin uusimisen sekä uusien kaapelireittien rakentamisen.

Ratarakentajamme toteuttavat myös teknisesti hyvin haastavat siltatyöt peruskorjaamalla vilkasliikenteisen E8-tien ylittävän ratasillan ja purkamalla samaisen Eurooppatien ylittävän toisen ratasillan. Sujuvan juna- ja autoliikenteen takaamiseksi 3-raiteisen ylikulkusillan peruskorjaus ja sillan ratojen uusiminen toteutetaan kahdessa lohkossa rakentamiskauden 2024 aikana. Siltatyö rytmittää koko mittavaa ratahanketta, jossa yhdistyvät samanaikaisesti taito-, turvalaite- ja päällysrakennetöiden vaiheet.

Ratapihan korjaustyössä tehdään maankaivuuta noin 50 000 m³ ja rakennekerroksia noin 50 000 m³. Osana Kreaten vastuullisuustyötä rakennushankkeilla edistetään kiertotaloutta aktiivisesti. Torniossa tämä toteutuu esimerkiksi siten, että hyödynnämme tehokkaasti urakka-alueella syntyviä maamassoja paikan päällä, mikä pienentää rakennustöiden hiilijalanjälkeä ja tuo kustannussäästöjä. Työmaalla kunnostetaan myös pilaantuneita maa-alueita.

Tornion ratapiha- ja matkustajalaiturijärjestelyjen päivittäminen on osa Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistäminen -hanketta, jossa rakennetaan edellytykset rajan ylittävän matkustajaliikenteen käynnistämiseen. Laurila–Tornio–Haaparanta-ratahanke toteutetaan Väyläviraston, Huoltovarmuuskeskuksen ja Trafikverketin eli Ruotsin Liikenneviraston yhteishankkeena.

Kreate käynnisti Tornion ratapihalla valmistelevat rakennustyöt lokakuussa 2023. Varsinaiset rakennustyöt alkavat keväällä 2024 ja päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä. Väyläviraston tilaaman urakan arvo on lähes 7 miljoonaa euroa.

Kreate toteuttaa Tornion ratapihan rakennusurakan.

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

95410 Tornio

Valmistuminen

12/2024

Projektinjohtaja

Jari Hinttala

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Jari Hinttala +358 50 449 7975 jari.hinttala(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Olli Loponen +358 50 563 1099 olli.loponen(a)kreate.fi
Taitorakenteiden projektipäällikkö Aleksi Romppainen +358 41 731 4386 aleksi.romppainen(a)kreate.fi
Turvalaitetöiden projektipäällikkö Matias Pitkänen +358 50 318 0403 matias.pitkanen(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreatelle lisää urakoita laajasta Helsinki–Riihimäki-ratahankkeesta – yhteisarvo lähes 7 miljoonaa euroa

Kreate on voittanut Helsinki–Riihimäki-hankkeeseen kuuluvan sähkörataurakan sekä toisen rataurakan aiemmin toukokuussa voitetun Kytömaa–Ainola-urakan jatkoksi. Väyläviraston kanssa solmittujen urakkasopimusten yhteisarvo on lähes seitsemän miljoonaa euroa. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Kreaten eri yksiköiden…

Kreate voitti yli 10 miljoonaan euron rataurakan mittavasta Helsinki–Riihimäki-hankkeesta

Kreaten panostukset ratarakentamisen vahvistamiseen alkavat näkyä voitettujen hankkeiden koon kasvamisena ja monipuolisuutena. Väyläviraston kanssa torstaina 4.5. allekirjoitettu sopimus Helsinki–Riihimäki-hankkeen Kytömaa–Ainola-välisestä rakennusurakasta vahvistaa Kreaten tilauskantaa reilulla 10 miljoonalla eurolla. Joulukuussa 2024…

Toista kesää radalla – vaihtelevat työmaat opettavat Lassi Nurmista ratarakentamisen monipuolisiin työtehtäviin

Ratarakentajaksi ei valmistuta oppilaitoksissa, vaan alan töihin tullaan monesti mutkan kautta. Tai voi edetä kuten Lassi Nurminen, jolla erilaisia kurveja on ollut useampia. Ensin Lassi opiskeli kalanjalostajaksi, sitten kutsui armeija,…