Poikkimaantie on tärkeä poikittaisyhteys Oulun keskustan eteläpuolella Hiukkavaarasta Oritkarin satamaan. Kreate parantaa kaksikaistaista Poikkimaantietä 4,5 kilometriä, josta nelikaistaiseksi sitä levennetään 2,4 kilometriä Kiilakiventien liittymän ja Äimäraution välillä.

Hankkeessa Kreaten silta-ammattilaiset rakentavat 10 uutta siltaa ja korjaavat 5 siltaa. Äimäraution ylikulkusilta vaatii lisäksi vankkaa rataosaamista sillan alla kulkevien 12 sähköistetyn raiteen takia. Hankkeeseen kuuluu myös liittymien parantaminen, valaistuksen ja liikennevalojen uusiminen sekä meluesteiden rakentaminen Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille.

Poikkimaantiestä on muodostunut merkittävä työ- ja asiointiliikenteen sekä raskaan liikenteen väylä. Parannettavalla tieosuudella kulkee jopa 16 000 autoa vuorokaudessa ja nykyisellään väylän nykyinen palvelutaso on heikko etenkin ruuhka-aikoina. Liikennemäärien arvioidaan kasvavan lähivuosina, kun Stora Enson tuotantosuunnan muutos lisää raskaan liikenteen kuljetuksia ja Oulujoen itäpuolelle rakennetaan uusi yli 24 000 asukkaan Hiukkavaaran asuntoalue palveluineen. Poikkimaantien parantamisen ansiosta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus lisääntyy. Valmistuessaan hanke myös lisää asumisviihtyisyyttä liikenteen aiheuttamien meluhaittojen pienennyttyä sekä auttaa varmistamaan alueen maankäytön kehitysedellytyksiä.

Liikenteen sujuvuuden osalta yksi tärkeä huomioitava on Stora Enson tehdasliikenne, joka kulkee urakka-alueen läpi. Kreatella on kokemusta toimimisesta vaativissa tehdasympäristöissä, joten varmistamme niin tehdasliikenteen kuin alueen vilkkaan auto-, pyörä- ja jalankulkuliiketeen sujuvuuden hyvällä suunnittelulla.

Hankkeen tilaajaosapuolina ovat Väyläviraston lisäksi Oulun kaupunki, Finntraffic sekä Oulun vesi. Lähes 30 miljoonan urakkakokonaisuus käynnistyi toukokuussa 2023 ja se valmistuu lokakuun 2025 loppuun mennessä.

Kreate toteuttaa Mt 8155 Poikkimaantie parantaminen -hankkeen, jossa Oulun sataman vilkkaasti liikennöidyn pääväylän turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan vastaamaan kasvavaa liikennemäärää

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Poikkimaantie, Oulu

Valmistuminen

11/2025

Projektinjohtaja

Juha Schönberg

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Rakennuspäällikkö Juha Schönberg +358 40 587 9759 juha.schonberg@kreate.fi
Työmaapäällikkö Juha Lappalainen +358 50 309 0053 juha.lappalainen@kreate.fi
Työpäällikkö, siltarakentaminen Ville Tiiro +358 50 316 0739 ville.tiiro@kreate.fi
Työpäällikkö, ratarakentaminen Aleksi Romppainen +358 41 731 4386 aleksi.romppainen@kreate.fi

Artikkelit

Itäväylää asfaltoidaan Mustapuron kohdalla maanantaina 29.5.

Itäväylällä Mustapuron kohdalla tehdään perjantain 26.5. aikana valmisteluita viikonlopun jälkeen tapahtuvaa asfaltointia varten. Perjantaina eteläisimmällä kaistalla työmaan kohdalla olevat raskasesteet vaihdetaan lamelleihin eli kevyempiin sulkupylväisiin. Itäväylän kaikki kaistat tullaan asfaltoimaan…

Topias Lahti kiertotalouden tuotantopäälliköksi

Kreaten kiertotalousosaaminen sai uutta vahvistusta ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Topias Lahden aloittaessa tuotantopäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt useita vuosia ympäristökonsulttina sekä massiivipurkamisen ja rakennusjätteiden kierrättämisen parissa. – Olin ajatellut siirtyväni purku-…

Itäväylällä Sahaajankadun ylikulkusillalla liikenne siirtyy pohjoisille kaistoille – Siilitiellä tulossa väliaikaisia reittimuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla Roihupellon kohdalla sillan yläpuoliset korjaustyöt etenevät kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Sahaajankadun ylikulkusillalla työmaa-alue siirtyy sillan keskiosuudelta eteläisimmän kaistan kohdalle torstaina 18.5. Tästä johtuen keskustaan menevä liikenne ohjataan…