Työt alkoivat vanhan laiturin purkamisella, johon kuuluvat mm. vanhan laiturirakenteen, hirsiarkkujen sekä kevyen rakennuksen purkutyöt. Sen jälkeen ovat vuorossa uuden rampin ja yhteysaluksen maatukirakenteen sekä uuden laiturin perustuskasuunien rakentaminen. Urakkaan kuuluvat myös ponttoneista tehtävä kylkilaituri, teräksinen kulkuramppi ja kulkuramppien uusiminen venelaitureille.

Työn aikana on otettava huomioon urakka-alueen vierestä kulkeva lossiliikenne. Kova merenkäynti ja merivedenpinnan korkeusvaihtelut tuovat haastavuutta etenkin toteutettavan laiturikannen alaosassa, joka sijaitsee korkean vedenpinnan aikaan vedenpinnan alapuolella. Vaativiksi ovat osoittautuneet myös vanhan laiturin purkutyöt, joista osa tehdään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vanhan pistolaiturin kannen sijaan työlautalta käsin ja näin varmistamme töiden jatkumisen turvallisesti.

Kreaten yhteisomistusyritys KFS Finlandin erikoispohjarakentajat suorittavat porapaalutuksen, kallioankkureiden poraukset ja niiden jännittämisen. Ammattitaitoa vaaditaan tilanteessa, jossa paalutukset tehdään laiturin eteen louheesta tehdyltä työpediltä siten, että porapaalut tulevat vinosti merelle päin.

Teersalon yhteysliikenne siirtyy työn ajaksi väliaikaiselle paikalle. Toteutamme siellä väliaikaisen laituripaikan ponttonilaiturin ja sen ankkuripainojen siirtämisen ja asentamisen sivulaituriksi sekä väliaikaisen laituripaikan päällysteen purun ja aallonmurtajan maisemoinnin.

Kiertotalous huomioidaan urakassa siten, että laiturin purkubetoni pulveroidaan ja raudat erotellaan kierrätykseen. Pulveroitu betoni kierrätetään teollisuustontin pihan rakennekerroksiin Mietoisiin Mynämäellä.

Tilaajana on Varsinais-Suomen ELY-keskus, urakkasumma on noin 1,2 miljoonaa euroa ja urakka-aika on 09/2022–05/2023.

(Ilmakuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Krete toteuttaa Teersalon lauttasataman yhteysalusliikenteen laiturin rakentamisen Naantalissa.

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Velkuantie 1630, Naantali

Valmistuminen

06/2023

Projektinjohtaja

Mika Ojala

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Mika Ojala +358 40 486 6833 mika.ojala(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Tapio Siirto +358 50 572 8447 tapio.siirto(a)kreate.fi

Artikkelit

Antti Kivi aloitti työnjohtajana

Väylärakentajiemme joukko on kasvanut rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri Antti Kiven aloittaessa meillä työnjohtajana.   Opiskeluihin liittyvän ensimmäisen harjoittelunsa hän suoritti talonrakennustyömaalla, mutta jo heti seuraavana kesänä Antti vaihtoi vaativan infran…

Sahaajankadun ja Siilitien siltojen peruskorjaus valmistui Itäväylällä – urakassa parannettiin myös Mustapuron tulvasuojaus

Helsingin Itäväylälle sijoittuva Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -urakka on valmistunut. Helsingin kaupungin tilaama hanke eteni samanaikaisesti kolmessa kohdassa: Siilitien ja Sahaajankadun ylittävät sillat peruskorjattiin ja Mustapuro sai uuden virtausuoman…

Jenna Karppanen työmaapäälliköksi

Rakennustekniikan insinööri AMK Jenna Karppanen on siirtynyt työmaapäälliköksi ratarakentamisen yksikössä. Kreatella alusta lähtien mukana ollut Jenna on kerryttänyt vahvan kokemuksen erilaisista vaativan infrarakentamisen hankkeista: hän aloitti yli kymmenen vuotta sitten…