Kreate toteuttaa Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen, johon valamme paikan päällä vesitiiviit alavesisäiliöt ja alkalointialtaat sekä rakennamme laitetilan. Urakkaan sisältyy laitosrakennuksen lisäksi pesuvesien varastoaltaan rakentaminen, kaikki alueputkitukset maanrakennustöineen ja piha-alueelle rakennettava laitoksen varavoimakone.

Työmaa sijaitsee pohjavesialueella valmiin siiviläputkikaivannon vieressä, josta pohjavesi pumpataan laitokseen ja siitä käyttäjille. Pesu- ja huuhteluvedet johdetaan pumppaamalla pohjavesialueen ulkopuolelle rakentamaamme imeytysputkilinjaa pitkin urakkaamme kuuluviin imeytyskaivoihin. Vesijohdon runkolinjalle rakennamme mittaus- ja venttiilikaivon sekä paineenkorotusaseman.

Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen rakentaminen on osa Savonlinnan Veden Varma-Vesi-hanketta ja uudella pohjavesilaitoksella varmistetaan osaltaan Kanta-Savonlinnan vesihuolto, jos Haapaveden pintaveden käyttö estyy.

Tilaajana on Savonlinnan Vesi, urakka-aika on 5/2022–12/2023 ja urakkasumma on noin 2,1 miljoonaa euroa.

 

Kreate rakentaa Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen Savonlinnaan

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Kulennoinen

Valmistuminen

12/2023

Projektinjohtaja

Timo Tiainen

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Timo Tiainen +358 400 152 116 timo.tiainen(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Jari Luukkanen +358 50 411 4297 jari.luukkanen(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate Rata Oy sulautuu Kreate Oy:hyn – organisaatiorakenne selkeytyy

Kreate Group Oyj on päättänyt sulauttaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Kreate Rata Oy:n toiseen tytäryhtiöönsä Kreate Oy:hyn. Sulautumisen tavoitteena on yksinkertaistaa yhtiörakennetta ja tehostaa toimintaa. – Kreate Oy ja Kreate Rata…

Kreate aloitti toimenpiteet Rakennusliiton epäilyjen kohteeksi joutuneella tamperelaisella työmaalla

Kreate on tiivistänyt yhteistyötä eri tahojen kanssa selvittääkseen julkisuuteen nousseet palkanmaksuun ja oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvät epäselvyydet Sulkavuoren keskuspuhdistamo -hankkeella. Ensimmäiset toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi on tehty, mutta selvitystyö on vielä kesken.…

Tammikuu toi talvitulvat Mustapurolle – tulossa työmaan 3. vaiheen asfaltointi

Viime viikkojen lämmin sää, lumien sulaminen sekä lumi- ja erityisesti vesisateet ovat saaneet Mustapuron veden nousemaan. Talvinen tulva on vaikuttanut myös työmaahan, jossa useat pumput ovat poistaneet ylimääräistä vettä ympäri…