Kreate toteuttaa Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen, johon valamme paikan päällä vesitiiviit alavesisäiliöt ja alkalointialtaat sekä rakennamme laitetilan. Urakkaan sisältyy laitosrakennuksen lisäksi pesuvesien varastoaltaan rakentaminen, kaikki alueputkitukset maanrakennustöineen ja piha-alueelle rakennettava laitoksen varavoimakone.

Työmaa sijaitsee pohjavesialueella valmiin siiviläputkikaivannon vieressä, josta pohjavesi pumpataan laitokseen ja siitä käyttäjille. Pesu- ja huuhteluvedet johdetaan pumppaamalla pohjavesialueen ulkopuolelle rakentamaamme imeytysputkilinjaa pitkin urakkaamme kuuluviin imeytyskaivoihin. Vesijohdon runkolinjalle rakennamme mittaus- ja venttiilikaivon sekä paineenkorotusaseman.

Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen rakentaminen on osa Savonlinnan Veden Varma-Vesi-hanketta ja uudella pohjavesilaitoksella varmistetaan osaltaan Kanta-Savonlinnan vesihuolto, jos Haapaveden pintaveden käyttö estyy.

Tilaajana on Savonlinnan Vesi, urakka-aika on 5/2022–12/2023 ja urakkasumma on noin 2,1 miljoonaa euroa.

 

Kreate rakentaa Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen Savonlinnaan

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Kulennoinen

Valmistuminen

12/2023

Projektinjohtaja

Timo Tiainen

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Timo Tiainen +358 400 152 116 timo.tiainen(a)kreate.fi
Työmaapäällikkö Jari Luukkanen +358 50 411 4297 jari.luukkanen(a)kreate.fi

Artikkelit

Itäväylää asfaltoidaan Mustapuron kohdalla maanantaina 29.5.

Itäväylällä Mustapuron kohdalla tehdään perjantain 26.5. aikana valmisteluita viikonlopun jälkeen tapahtuvaa asfaltointia varten. Perjantaina eteläisimmällä kaistalla työmaan kohdalla olevat raskasesteet vaihdetaan lamelleihin eli kevyempiin sulkupylväisiin. Itäväylän kaikki kaistat tullaan asfaltoimaan…

Topias Lahti kiertotalouden tuotantopäälliköksi

Kreaten kiertotalousosaaminen sai uutta vahvistusta ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Topias Lahden aloittaessa tuotantopäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt useita vuosia ympäristökonsulttina sekä massiivipurkamisen ja rakennusjätteiden kierrättämisen parissa. – Olin ajatellut siirtyväni purku-…

Itäväylällä Sahaajankadun ylikulkusillalla liikenne siirtyy pohjoisille kaistoille – Siilitiellä tulossa väliaikaisia reittimuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla Roihupellon kohdalla sillan yläpuoliset korjaustyöt etenevät kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Sahaajankadun ylikulkusillalla työmaa-alue siirtyy sillan keskiosuudelta eteläisimmän kaistan kohdalle torstaina 18.5. Tästä johtuen keskustaan menevä liikenne ohjataan…