Urakassa rakensimme kolmessa vaiheessa Mustapuron hulevesiviemärit ja tulva-alueen laitteineen ja rakenteineen. Mustapuron pääuoma ja sivuhaara alittavat Itäväylän kolmessa siltarummussa, joista pienin ja suurin rumpu olivat huonokuntoisia. Ne korvattiin yhdellä suuremmalla rummulla ja säilytettävä kolmas rumpu huuhdeltiin. Lisäksi rakensimme Itäväylän suuntaisesti kaksi uutta rumpua, joiden avulla alueen tulvasuojaus parani. Tulviin varauduttiin myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin, rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla läntisen sivuhaaran uomaa. Kun uudet järjestelyt olivat valmiit, käytöstä poistettavat rummut ja putkitukset täytettiin.

Mustapuro on arvokas taimenpuro, joten rakentamisessa ja aikatauluissa huomioitiin taimenten kutuaika. Lisäksi työnaikaiseen puroon purkautuvien vesien käsittelyyn kiinnitettiin erityistä huomiota. Urakassa myös istutettiin puita ja pensaita sekä perustettiin niittyjä. 

Kaksi peruskorjattavaa siltaa olivat pohjoisempi Sahaajakadun ylittävä silta, joka on 85 metriä pitkä ja 19 metriä leveä kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta sekä Itäväylän eteläinen Siilitien ylittävä silta, joka on 70 metriä pitkä ja 21 metriä leveä teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

Uusimme molempien siltojen reunapalkit kaiteineen sekä pohjoisemmassa sillassa eteläpuolen ulokkeen. Eteläisemmän sillan 1 120 m² kokoisen ja pohjoisemman sillan 900 m² kokoisen kannen pinnat vesipiikattiin, niihin tehtiin muotoiluvalut ja uusittiin kaikki pintarakenteet. Siltojen alapuolella maatukien etumuurit vesipiikattiin ja ruiskubetonoitiin, mihin toi Sahaajankadun sillalla haastavuutta sillan penkereen suuri maapaine ja siksi työt etenivät pienissä osissa kerrallaan. Kummankin sillan kaikki alapuoliset betonirakenteet suihkupuhdistettiin ja pinnoitettiin, halkeamat injektoitiin ja vauriot paikattiin sekä laakerit huoltokäsiteltiin. Lisäksi siltojen kuivatus uusittiin.

Siltojen korjaaminen eteni kolmessa vaiheessa, mikä mahdollisti liikenteen sujumisen silloilla ja niiden alla kulkevilla kaduilla keskeytyksettä koko urakan ajan. Vaativuutta toi työskenteleminen yhdellä pääkaupungin merkittävimmällä pääväylällä: Itäväylällä liikennemäärä on 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja liikenne on vilkasta myös siltojen alla, jossa kulkee noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi alueella on runsaasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, erityisesti Siilitien ylittävällä sillalla, joka sijaitsee Siilitien metroaseman vieressä.

Haastavassa urakassa etenimme myös läheinen metrolinja huomioiden. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toteuttaminen korostuivat, kun mm. kaivantojen tukirakenteiden pontitukset ja pohjanvahvistukseen kuuluvat paalutustyöt tehtiin metroradan läheisyydessä. Sahaajakadun sillan peruskorjaus toteutettiin siten, että sillan alla sijaitseva autopesula jatkoi keskeytyksettä toimintaansa.

Mustapuron osalta urakka valmistui kesällä 2023. Eteläinen Siilitien ylittävä silta ja pohjoinen Sahaajankadun ylikulkusilta valmistuivat syksyn 2023 aikana. Hankkeen kokonaisarvo oli noin 6 miljoonaa euroa ja tilaajana oli Helsingin kaupunki.

Sahaajankadun ylittävä Itäväylän silta

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Mekaanikonkatu 43, Helsinki

Valmistuminen

09/2023

Projektinjohtaja

Matti Rekilä

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Matti Rekilä +358 40 532 2171 matti.rekila(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja Mika Haimila +358 40 566 0268 mika.haimila(a)kreate.fi

Artikkelit

Näin sujui Kreaten historian ensimmäinen pääomamarkkinapäivä

Maanantaina 6.5.2024 koitti historiallinen hetki, kun kolme vuotta sitten listautunut Kreate piti ensimmäisen pääomamarkkinapäivänsä. Tunnelma oli korkealla, kun asiantuntijamme valmistautuivat nousemaan estradille. Pääomamarkkinapäivässä pureuduttiin päivitettyyn strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme. Kestävä…

Kirjalansalmen sillan teräsrakenteen ensimmäinen lanseeraus maalissa

Allianssimallilla toteutettava Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishanke etenee hyvässä tahdissa Paraisilla. Kirjalansalmen vinoköysiosuuden teräsrakenteen muodostavat palkit kasataan työmaalla valmiiksi ja siirretään paikoilleen kolmessa eri vaiheessa. Viikonloppuna 19.–21.4.2024 työmaalla siirrettiin…

Kreate Sverigelle merkittävä tunnelin sisustusurakka – yhtiön asema vaativien kallio- ja betonirakenteiden toteuttajana Ruotsissa vahvistuu

Kreate Sverige AB on allekirjoittanut norjalaisen AF Anläggning AB:n kanssa reilun 6 miljoonan euron arvoisen sopimuksen, johon kuuluu Tukholman ohitustien Lovön urakan kahden ramppitunnelin sisäverhousrakenteiden toteuttaminen. Lisäksi sopimukseen sisältyy noin…