Urakassa rakennamme kolmessa vaiheessa Mustapuron hulevesiviemärit ja tulva-alueen laitteineen ja rakenteineen. Mustapuron pääuoma ja sivuhaara alittavat Itäväylän kolmessa siltarummussa, joista pienin ja suurin rumpu ovat huonokuntoisia. Ne korvataan yhdellä suuremmalla rummulla ja säilytettävä kolmas rumpu huuhdellaan. Lisäksi rakennamme Itäväylän suuntaisesti kaksi uutta rumpua, joiden avulla alueen tulvasuojaus paranee. Tulviin varaudutaan myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin, rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla läntisen sivuhaaran uomaa. Kun uudet järjestelyt ovat valmiit, käytöstä poistettavat rummut ja putkitukset täytetään.

Mustapuro on arvokas taimenpuro, joten rakentamisessa ja aikatauluissa huomioidaan taimenten kutuaika. Lisäksi työnaikaiseen puroon purkautuvien vesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Urakassa myös istutetaan puita ja pensaita sekä perustetaan niittyjä. 

Kaksi peruskorjattavaa siltaa ovat pohjoisempi Sahaajakadun ylittävä silta, joka on 85 metriä pitkä ja 19 metriä leveä kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta sekä Itäväylän eteläinen Siilitien ylittävä silta, joka on 70 metriä pitkä ja 21 metriä leveä teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

Uusimme molempien siltojen reunapalkit kaiteineen sekä pohjoisemmassa sillassa eteläpuolen ulokkeen. Eteläisemmän sillan 1 120 m² kokoisen ja pohjoisemman sillan 900 m² kokoisen kannen pinnat vesipiikataan, niihin tehdään muotoiluvalut ja uusitaan kaikki pintarakenteet. Siltojen alapuolella maatukien etumuurit vesipiikataan ja ruiskubetonoidaan, mihin tuo Sahaajankadun sillalla haastavuutta sillan penkereen suuri maapaine ja siksi työt etenevät pienissä osissa kerrallaan. Kummankin sillan kaikki alapuoliset betonirakenteet suihkupuhdistetaan ja pinnoitetaan, halkeamat injektoidaan ja vauriot paikataan sekä laakerit huoltokäsitellään. Lisäksi siltojen kuivatus uusitaan.

Siltojen korjaaminen etenee kolmessa vaiheessa, mikä mahdollistaa liikenteen sujumisen silloilla ja niiden alla kulkevilla kaduilla keskeytyksettä koko urakan ajan. Vaativuutta tuo työskenteleminen yhdellä pääkaupungin merkittävimmällä pääväylällä: Itäväylällä liikennemäärä on 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja liikenne on vilkasta myös siltojen alla, jossa kulkee noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi alueella on runsaasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, erityisesti Siilitien ylittävällä sillalla, joka sijaitsee Siilitien metroaseman vieressä.

Haastavassa urakassa etenemme myös läheinen metrolinja huomioiden. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toteuttaminen korostuvat, kun mm. kaivantojen tukirakenteiden pontitukset ja pohjanvahvistukseen kuuluvat paalutustyöt tehdään metroradan läheisyydessä. Sahaajakadun sillan peruskorjaus toteutetaan siten, että sillan alla sijaitseva autopesula voi jatkaa keskeytyksettä toimintaansa.

Jos haluat ajankohtaista tietoa hankkeesta, klikkaa Mustapuron ja Itäväylän siltojen infosivulle.

Mustapuron osalta urakka valmistuu joulukuussa 2022. Eteläinen Siilitien ylittävä silta valmistuu joulukuun loppuun mennessä 2022 ja pohjoinen Sahaajankadun ylikulkusilta kevään 2023 aikana. Hankkeen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Tilaa hankkeen ajankohtaiset tiedotteet

Tietosuojaseloste

Sahaajankadun ylittävä Itäväylän silta

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Mekaanikonkatu 43, Helsinki

Valmistuminen

03/2023

Projektinjohtaja

Matti Rekilä

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Matti Rekilä +358 40 532 2171 matti.rekila(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja Mika Haimila +358 40 566 0268 mika.haimila(a)kreate.fi

Artikkelit

Neuvottelut Sulkavuoren keskuspuhdistamolla kevytyrittäjinä työskennelleiden ukrainalaisten siirtymisestä työsuhteeseen etenivät

Kreate tiedotti torstaina 2.2. TYL Sulkavuoren tehneen päätöksen kevytyrittäjyyden lopettamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella sekä alihankintayrityksen halukkuudesta palkata kaikki noin 20 kevytyrittäjää työsuhteeseen. Asiaa on käyty läpi perjantaina yhdessä ukrainalaisten kanssa,…

Kreaten selvitys Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella on edennyt – kevytyrittäjille tarjotaan jatkoa työsuhteessa

Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeessa pääurakoitsijana toimiva TYL Sulkavuori eli Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä on Kreaten johdolla selvittänyt Rakennusliiton julkisuuteen nostamia epäilyjä TYL Sulkavuoren alihankintaketjun palkanmaksuun ja kevytyrittäjyyteen…

Anne-Mari Saloniemi rekrytointi- ja työelämäkehittäjäksi

Anne-Mari Saloniemi on aloittanut Kreatella rekrytointi- ja työelämäkehittäjänä. Hän vahvistaa Tampereen toimiston HR ja viestintä -osastoa. – Urapolkuni on alkanut sote-alalta ja sieltä sain innostusta johtamisen opintoihin. Urapolkuni täydentyi sittemmin vielä…