Urakassa rakennamme kolmessa vaiheessa Mustapuron hulevesiviemärit ja tulva-alueen laitteineen ja rakenteineen. Mustapuron pääuoma ja sivuhaara alittavat Itäväylän kolmessa siltarummussa, joista pienin ja suurin rumpu ovat huonokuntoisia. Ne korvataan yhdellä suuremmalla rummulla ja säilytettävä kolmas rumpu huuhdellaan. Lisäksi rakennamme Itäväylän suuntaisesti kaksi uutta rumpua, joiden avulla alueen tulvasuojaus paranee. Tulviin varaudutaan myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin, rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla läntisen sivuhaaran uomaa. Kun uudet järjestelyt ovat valmiit, käytöstä poistettavat rummut ja putkitukset täytetään.

Mustapuro on arvokas taimenpuro, joten rakentamisessa ja aikatauluissa huomioidaan taimenten kutuaika. Lisäksi työnaikaiseen puroon purkautuvien vesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Urakassa myös istutetaan puita ja pensaita sekä perustetaan niittyjä. 

Kaksi peruskorjattavaa siltaa ovat pohjoisempi Sahaajakadun ylittävä silta, joka on 85 metriä pitkä ja 19 metriä leveä kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta sekä Itäväylän eteläinen Siilitien ylittävä silta, joka on 70 metriä pitkä ja 21 metriä leveä teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

Uusimme molempien siltojen reunapalkit kaiteineen sekä pohjoisemmassa sillassa eteläpuolen ulokkeen. Eteläisemmän sillan 1 120 m² kokoisen ja pohjoisemman sillan 900 m² kokoisen kannen pinnat vesipiikataan, niihin tehdään muotoiluvalut ja uusitaan kaikki pintarakenteet. Siltojen alapuolella maatukien etumuurit vesipiikataan ja ruiskubetonoidaan, mihin tuo Sahaajankadun sillalla haastavuutta sillan penkereen suuri maapaine ja siksi työt etenevät pienissä osissa kerrallaan. Kummankin sillan kaikki alapuoliset betonirakenteet suihkupuhdistetaan ja pinnoitetaan, halkeamat injektoidaan ja vauriot paikataan sekä laakerit huoltokäsitellään. Lisäksi siltojen kuivatus uusitaan.

Siltojen korjaaminen etenee kolmessa vaiheessa, mikä mahdollistaa liikenteen sujumisen silloilla ja niiden alla kulkevilla kaduilla keskeytyksettä koko urakan ajan. Vaativuutta tuo työskenteleminen yhdellä pääkaupungin merkittävimmällä pääväylällä: Itäväylällä liikennemäärä on 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja liikenne on vilkasta myös siltojen alla, jossa kulkee noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi alueella on runsaasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, erityisesti Siilitien ylittävällä sillalla, joka sijaitsee Siilitien metroaseman vieressä.

Haastavassa urakassa etenemme myös läheinen metrolinja huomioiden. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toteuttaminen korostuvat, kun mm. kaivantojen tukirakenteiden pontitukset ja pohjanvahvistukseen kuuluvat paalutustyöt tehdään metroradan läheisyydessä. Sahaajakadun sillan peruskorjaus toteutetaan siten, että sillan alla sijaitseva autopesula voi jatkaa keskeytyksettä toimintaansa.

Jos haluat ajankohtaista tietoa hankkeesta, klikkaa Mustapuron ja Itäväylän siltojen infosivulle.

Mustapuron osalta urakka valmistuu kesällä 2023. Eteläinen Siilitien ylittävä silta ja pohjoinen Sahaajankadun ylikulkusilta valmistuvat loppukesän 2023 aikana. Hankkeen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Tilaa hankkeen ajankohtaiset tiedotteet

Tietosuojaseloste

Sahaajankadun ylittävä Itäväylän silta

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Mekaanikonkatu 43, Helsinki

Valmistuminen

09/2023

Projektinjohtaja

Matti Rekilä

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Matti Rekilä +358 40 532 2171 matti.rekila(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja Mika Haimila +358 40 566 0268 mika.haimila(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate mukaan Koskelan varikon allianssiurakan kehitysvaiheeseen – tarjousvaiheessa alkanut yhteistyö jatkuu vahvistaen samalla yhtiön rataliiketoimintaa

Kreate oli Skanskan kumppanina Helsingissä sijaitsevan Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kilpailutusvaiheessa. Hyvin alkanut kumppanuus ratarakentamisen ja kiertotalouden osalta jatkuu myös kehitysvaiheessa. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy teki elokuussa sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssiurakan kehitysvaiheesta…

Kreate aloittaa Vihdissä ison väyläurakan – viime kuukausina tilauskantaan lähes 40 miljoonalla hankkeita

Kreate allekirjoitti Vihdin kunnan kanssa sopimuksen Hankasalontien urakan rakentamisesta. Lähes 10 miljoonan euron urakka käynnistyy viikolla 50. Yhteensä Kreaten tilauskantaan on kirjattu hankkeita loppuvuonna lähes 40 miljoonalla eurolla. Vihdin urakassa…

Johanna Toratti projektipäälliköksi

Väyläyksikössä laatupäällikkönä työskennellyt Johanna Toratti on siirtynyt projektipäälliköksi. –  Jatkan Oulussa mittavalla Poikkimaantien hankkeella keskittyen entistä enemmän projektipäällikön tehtäviin kuten talouden ja aikataulun hallintaan, Johanna kertoo.– Uusi toimenkuva tuo sopivasti…