Urakassa rakennamme kolmessa vaiheessa Mustapuron hulevesiviemärit ja tulva-alueen laitteineen ja rakenteineen. Mustapuron pääuoma ja sivuhaara alittavat Itäväylän kolmessa siltarummussa, joista pienin ja suurin rumpu ovat huonokuntoisia. Ne korvataan yhdellä suuremmalla rummulla ja säilytettävä kolmas rumpu huuhdellaan. Lisäksi rakennamme Itäväylän suuntaisesti kaksi uutta rumpua, joiden avulla alueen tulvasuojaus paranee. Tulviin varaudutaan myös vahvistamalla Itäväylän tienpengertä puupaalutuksin, rakentamalla tulvatasanne ja muotoilemalla läntisen sivuhaaran uomaa. Kun uudet järjestelyt ovat valmiit, käytöstä poistettavat rummut ja putkitukset täytetään.

Mustapuro on arvokas taimenpuro, joten rakentamisessa ja aikatauluissa huomioidaan taimenten kutuaika. Lisäksi työnaikaiseen puroon purkautuvien vesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Urakassa myös istutetaan puita ja pensaita sekä perustetaan niittyjä. 

Kaksi peruskorjattavaa siltaa ovat pohjoisempi Sahaajakadun ylittävä silta, joka on 85 metriä pitkä ja 19 metriä leveä kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta sekä Itäväylän eteläinen Siilitien ylittävä silta, joka on 70 metriä pitkä ja 21 metriä leveä teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta.

Uusimme molempien siltojen reunapalkit kaiteineen sekä pohjoisemmassa sillassa eteläpuolen ulokkeen. Eteläisemmän sillan 1 120 m² kokoisen ja pohjoisemman sillan 900 m² kokoisen kannen pinnat vesipiikataan, niihin tehdään muotoiluvalut ja uusitaan kaikki pintarakenteet. Siltojen alapuolella maatukien etumuurit vesipiikataan ja ruiskubetonoidaan, mihin tuo Sahaajankadun sillalla haastavuutta sillan penkereen suuri maapaine ja siksi työt etenevät pienissä osissa kerrallaan. Kummankin sillan kaikki alapuoliset betonirakenteet suihkupuhdistetaan ja pinnoitetaan, halkeamat injektoidaan ja vauriot paikataan sekä laakerit huoltokäsitellään. Lisäksi siltojen kuivatus uusitaan.

Siltojen korjaaminen etenee kolmessa vaiheessa, mikä mahdollistaa liikenteen sujumisen silloilla ja niiden alla kulkevilla kaduilla keskeytyksettä koko urakan ajan. Vaativuutta tuo työskenteleminen yhdellä pääkaupungin merkittävimmällä pääväylällä: Itäväylällä liikennemäärä on 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja liikenne on vilkasta myös siltojen alla, jossa kulkee noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi alueella on runsaasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, erityisesti Siilitien ylittävällä sillalla, joka sijaitsee Siilitien metroaseman vieressä.

Haastavassa urakassa etenemme myös läheinen metrolinja huomioiden. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toteuttaminen korostuvat, kun mm. kaivantojen tukirakenteiden pontitukset ja pohjanvahvistukseen kuuluvat paalutustyöt tehdään metroradan läheisyydessä. Sahaajakadun sillan peruskorjaus toteutetaan siten, että sillan alla sijaitseva autopesula voi jatkaa keskeytyksettä toimintaansa.

Jos haluat ajankohtaista tietoa hankkeesta, klikkaa Mustapuron ja Itäväylän siltojen infosivulle.

Mustapuron osalta urakka valmistuu helmikuussa 2023. Eteläinen Siilitien ylittävä silta ja pohjoinen Sahaajankadun ylikulkusilta valmistuvat kevään 2023 aikana. Hankkeen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Tilaa hankkeen ajankohtaiset tiedotteet

Tietosuojaseloste

Sahaajankadun ylittävä Itäväylän silta

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Mekaanikonkatu 43, Helsinki

Valmistuminen

06/2023

Projektinjohtaja

Matti Rekilä

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Matti Rekilä +358 40 532 2171 matti.rekila(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja Mika Haimila +358 40 566 0268 mika.haimila(a)kreate.fi

Artikkelit

Itäväylää asfaltoidaan Mustapuron kohdalla maanantaina 29.5.

Itäväylällä Mustapuron kohdalla tehdään perjantain 26.5. aikana valmisteluita viikonlopun jälkeen tapahtuvaa asfaltointia varten. Perjantaina eteläisimmällä kaistalla työmaan kohdalla olevat raskasesteet vaihdetaan lamelleihin eli kevyempiin sulkupylväisiin. Itäväylän kaikki kaistat tullaan asfaltoimaan…

Topias Lahti kiertotalouden tuotantopäälliköksi

Kreaten kiertotalousosaaminen sai uutta vahvistusta ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Topias Lahden aloittaessa tuotantopäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt useita vuosia ympäristökonsulttina sekä massiivipurkamisen ja rakennusjätteiden kierrättämisen parissa. – Olin ajatellut siirtyväni purku-…

Itäväylällä Sahaajankadun ylikulkusillalla liikenne siirtyy pohjoisille kaistoille – Siilitiellä tulossa väliaikaisia reittimuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla Roihupellon kohdalla sillan yläpuoliset korjaustyöt etenevät kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Sahaajankadun ylikulkusillalla työmaa-alue siirtyy sillan keskiosuudelta eteläisimmän kaistan kohdalle torstaina 18.5. Tästä johtuen keskustaan menevä liikenne ohjataan…