Kreaten väylärakentamisen ammattilaiset ovat rakentamassa kahdella urakka-alueella Finnoon kaupunginosan keskustaa, joka muodostuu metroaseman ympärille. Espoon uuden asuinalueen vaiheittaisen rakentamisen ja liikenteen lisäksi urakkaan tuovat haasteita muun muassa hyvin vaihtelevat pohjaolosuhteet sekä työskentely tärinäherkkien metro- ja jätetunneleiden läheisyydessä.

Vuoden 2022 loppupuolella avautuvan metroaseman viereen valmistuu Finnoonsillan alittava Finnoontorinportin alikulkukäytävä, joka tulee palvelemaan tulevan kauppakeskuksen ja metroaseman jalankulkuliikennettä sekä linja-autoliikenteen matkustajia. Alikulkukäytävän kokonaisuuden osalta urakkaamme kuuluvat mm. pohjanvahvistus, tukimuurien rakentaminen ja muut betonirakenteet, kattavasti kiveystöitä kuten graniittilaatoituksen asentaminen sillan sisälle ja porraskäytäviin sekä viherkatosten rakentaminen. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toteuttaminen ovat avainasemassa, kun paalutamme aivan metroaseman ja tärinäherkkien metrotunneleiden läheisyydessä – lähimmät porapaalut porataan maahan vain noin metrin päähän asemarakennuksesta. Erityisenä huomioitavana on lisäksi maan alla kulkeva HSY:n (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut) jätetunneli.

Finnoontorinportin alikulkukäytävän yhteydessä rakennamme Finnoonsillan itäpuolelle kokonaan uuden portaikon katoksineen. Portaikko johtaa ylös rakentamallemme väliaikaiselle sillalle ja sitä kautta Finnoonsillalle. Samalla toteutamme päällysrakenteet Finnoonsillan länsipuolella lounais–etelä-suunnasta tulevaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunneliin. Sillan länsipuolella pohjoiseen vievään porraskäytävään rakennamme katoksen ja asennamme kiveykset. Lisäksi asennamme eri puolille alikulkukäytävän kokonaisuutta useita kymmeniä polkupyörien runkolukitustelineitä. Alikulkukäytävään rakennamme puupäällysrakenteisen sillan, joka toimii väliaikaisena jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittinä Finnoonsillan tulevaan leventämiseen asti.

Toteutamme urakassa myös Kaitaantien pohjoisreunan jalankulku- ja pyörätiet ja Finnoonsillan länsipuolen jalkakäytävän valaistuksineen sekä väliaikaisia ja pysyviä bussipysäkkejä.

Väylärakentamisen osaamisemme korostuu myös Finnoonsillan ja Kaitaantien risteyksessä, jossa korjaamme yli 5 metrin syvyydessä paalulaattojen alla olevan jätevesiviemärin. Useassa vaiheessa tapahtuva rakentaminen vaatii paitsi vahvaa erikoispohjarakentamisen osaamista savisessa ja liejuisessa pohjaolosuhteissa, myös tarkkaa aikatauluttamista ja sujuvaa liikenteensuunnittelua työmaan kohdalla kulkevan autoliikenteen vuoksi. Urakan kaikki teräs- ja betonipaalutukset hoitaa Kreaten yhteisyritys KFS Finland.

Finnoon urakka toimii Espoon kaupungin pilottihankkeena Infrakit-projektipankin käyttämisessä. Monipuolisessa väylärakentamisen urakassa hyödynnämme meille tuttua projektipankkia, tietomalleja ja koneohjausta entistä monipuolisemmin nyt myös Espoon kaupungin kanssa.

Finnoosta tavoitellaan kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää, ja rakentamistamme ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut. Urakassa otetaan huomioon Espoon kaupungin kestävän kehityksen tavoitteet muun muassa käyttämällä maanrakennustyökoneissa ja maansiirtoautoissa ainoastaan uusiutuvia, fossiilittomia polttoaineita sekä siten, että kaikki työmaalla käytettävä sähkö on uusiutuvaa energiaa ja vähintään yksi työkoneista käyttää sähkövoimaa. Lisäksi huomioimme päästöarvot esimerkiksi Finnoontorinportin alikulkukäytävän graniittisissa luonnonkiveysmateriaaleissa.

Tilaajana on Espoon kaupunki. Urakkahinta on noin 4 miljoonaa euroa ja urakan toteutusaika on 1/2022–11/2022.

Kreate toteuttaa Espoon kaupungille Finnoon vh-linjan ja Finnoontorinportin alikulkukäytävän rakentamistyöt.

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Finnoontorinportti, Espoo

Valmistuminen

11/2022

Projektinjohtaja

Jarmo Tamminen

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Jarmo Tamminen +358 40 572 5400 jarmo.tamminen(a)kreate.fi
Vastaava työnjohtaja Jari Viitala +358 400 263 713 jari.viitala(a)kreate.fi

Artikkelit

Itäväylää asfaltoidaan Mustapuron kohdalla maanantaina 29.5.

Itäväylällä Mustapuron kohdalla tehdään perjantain 26.5. aikana valmisteluita viikonlopun jälkeen tapahtuvaa asfaltointia varten. Perjantaina eteläisimmällä kaistalla työmaan kohdalla olevat raskasesteet vaihdetaan lamelleihin eli kevyempiin sulkupylväisiin. Itäväylän kaikki kaistat tullaan asfaltoimaan…

Topias Lahti kiertotalouden tuotantopäälliköksi

Kreaten kiertotalousosaaminen sai uutta vahvistusta ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Topias Lahden aloittaessa tuotantopäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt useita vuosia ympäristökonsulttina sekä massiivipurkamisen ja rakennusjätteiden kierrättämisen parissa. – Olin ajatellut siirtyväni purku-…

Itäväylällä Sahaajankadun ylikulkusillalla liikenne siirtyy pohjoisille kaistoille – Siilitiellä tulossa väliaikaisia reittimuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Itäväylän pohjoisella ylikulkusillalla Roihupellon kohdalla sillan yläpuoliset korjaustyöt etenevät kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Sahaajankadun ylikulkusillalla työmaa-alue siirtyy sillan keskiosuudelta eteläisimmän kaistan kohdalle torstaina 18.5. Tästä johtuen keskustaan menevä liikenne ohjataan…