drone toukokuu2

Samaan aikaan kun Keski-Pasilaan kohoaa uusia kerrostaloja, alueelle tehdään useita tontti- ja kokoojakatuja. Haastavaan infrarakentamiseen erikoistunut Kreate toteuttaa uudet väylät osana Helsingin kaupungin mittavaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta.

– Aloitimme korttelikatujen rakentamisen toukokuussa 2021 ja Ratapihankortteleiden alueella työt ovat pääosin valmiit syksyllä 2022. Veturitien sillan päätyjen maatyöt ja Hakamäentien rampin muutostyöt tehdään syksyyn 2023 mennessä. Olemme edenneet suunnitelmien mukaan ja aikataulujen yhteensovittaminen saman alueen talonrakentajien kanssa on sujunut jouhevasti, kertoo väylärakentamisen työmaapäällikkö Jari Rutanen Kreatelta.

Noin 14 hehtaarin alue jaetaan eteläisiin Ratapihakortteleihin, joihin kuuluvat Tenderinlenkki, Höyrykatu, Tulistimenkatu, Laskumäki ja osittain myös Veturitie sekä lähempänä Isoa Pajaa sijaitseviin pohjoisiin Ratapihakortteleihin, joiden uusia katuja ovat Radioportti, Televisiokatu ja Tulistimenkuja.

Asuinrakennusten lisäksi Ratapihakortteleihin nousee Keski-Pasilan peruskoulu, joka valmistuu vuonna 2024.

– Alueen keskelle tulee pohjois-eteläsuuntaisesti Höyrypuisto, joka on Ratapihakortteleiden viheralue ja sitä täydentää luoteiskulman Halkopiipunkallion puisto, Rutanen lisää.

kartta Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeesta Pasilasta
Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen työmaa-alueen kartta havainnollistaa myös uusien korttelikatujen sijainnin sekä rakennusten paikat. Kartta: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala.

Etelässä kaiteita ja kiveyksiä, pohjoisessa putkituksia ja hulevesitöitä

Ratapihakortteleiden uusien katujen rakentaminen noudattaa väylärakentamiselle tuttuja työvaiheita. Ensiksi katujen rakennekerrosten alle rakennetaan hule- ja jätevesiputkistot sekä vesijohdot. Seuraavaksi kadut pengerretään haluttuun korkoon, minkä jälkeen tehdään jakavat ja kantavat rakennekerrokset.

Ennen asfaltointia katujen pohjat profiloidaan, millä varmistetaan esimerkiksi pintavesien kulkeutuminen sadevesiviemäreihin.

– Katujen useilla rakennekerroksilla varmistetaan, etteivät liikenteen kuormitus ja routa vaurioita päällysteitä. Katuja rakennetaan kaikkiaan noin 3 kilometriä ja asfalttia niihin tulee lähes 60 000 neliötä.

Kreate rakentaa Ratapihakortteleita Helsingin Pasilaan.
Ratapihakorttelit valmistuvat erinomaisten kulkuyhteyksien ääreen Keski-Pasilaan. Toukokuussa 2022 otetussa ilmakuvassa näkyy, että Tulistimenkatu ja Laskumäki ovat saaneet asfalttikerroksen ja Höyrykatu on avattu liikenteelle.

Eteläisten Ratapihakortteleiden katujen reunoille on kevään aikana tehty putkikaivantoja, joihin tulevat mm. valaistuksen, sähköverkon, liikennevalojen ja eri operaattoreiden putket. Samalla on asennettu valo- ja liikennevalopylväitä sekä liikennemerkkejä ja parhaillaan asennetaan kaiteita ja kiveyksiä.

Jari Rutanen kertoo, että ajoratamaalaukset tehdään Ratapihankortteleiden alueelle syksyllä sen jälkeen, kun viimeisetkin asfalttikerrokset on levitetty.

– Televisiokadulla tehdään parhaillaan viimeisiä raitioliikenteeseen liittyviä putkituksia ja hulevesitöitä. Kun Radioportin alikulkusilta on valettu ja jännitetty, pääsemme tekemään sinne vierustäytöt ja niiden jälkeen ovat vuorossa kadun rakennekerrokset. Radioportti otetaan käyttöön syksyn aikana, hän selittää.

Ratapihakortteleiden uusille kaduille ja putkikanaaleille tehtiin tilaa helmikuussa 2022.
Ratapihakortteleiden uusille kaduille ja putkikanaaleille tehtiin tilaa helmikuussa 2022. Sitä mukaa kun louhinnat etenivät, putket pääsivät oikeisiin uomiinsa oikeaan syvyyteen. Syvimmälle kanaaleihin tulevat imujäteputket, sitten vesihuolto putkineen ja kaivoineen sekä kaukolämpö ja kaapelinsuojaputket. Osa kuvissa näkyvistä putkista menee kohti pohjoista rakenteilla olevan Radioportin sillan alle.

Entisellä ratapihalla massanvaihtoa ja paalulaattoja  

Viime kesän ja syksyn aikana korkeat maavallit ja syvät kaivannot kertoivat laajoista massanvaihdoista. Vanhaa ratapihaa kaivaessa Kreatella varauduttiin siihen, että maasta ja pumpattavasta vedestä saattaa löytyä metallia, öljyä tai muita ympäristölle haitallisia yhdisteitä.

– Otimme alueelta kymmeniä näytteitä varmistaaksemme maa-ainesten puhtauden. Puhtaat maat käytimme uudestaan työmaalla pengertäyttöihin ja yli 27 000 tonnia pilaantunutta maata vietiin pois sille tarkoitettuihin vastaanottopisteisiin.

kaivamista Pasilassa
Pasilan entisellä ratapihalla oli lokakuussa 2021 useita ”järviä”, kun alueelta otettiin runsaasti näytteitä, joilla varmistettiin maa-aineisten puhtaus. Massaa vaihdettiin kaikkiaan yli 20 000 kuutiota.

Maaperän pohjaolosuhteiden vuoksi Tulistimenkadun ja Laskumäen alle valettiin kuusi paalulaattaa.

– Paalulaatoilla varmistamme, että uusien katujen rakenteet eivät painu. Vähäpäästöisenä työmaana tavoitteenamme on vähentää hankkeellamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joten paalulaattavaluissa käytimme ympäristöystävällistä vähähiilibetonia, kertoo Jari Rutanen.

Ratapihakortteleiden paalulaattavaluissa käytettiin vähähiilibetonia. Raudoitustyöt valmistuivat elokuussa 2021 ja seuraavaksi saapuivat pumppuautot lastinaan vähähiilibetonia.

Ammattitaidolla parhaaseen lopputulokseen

Pasila on erittäin tärkeä joukkoliikenteen risteyspaikka, josta lisärakentamisen ansiosta on kehittynyt entistä merkittävämpi ja koko ajan laajeneva keskus.

Oman haasteensa tuo työmaata ympäröivä vilkas liikenne. Autoilijat, jalankulkijat ja pyöräilijät sekä Ratapihakortteleiden nykyiset ja tulevat asukkaat huomioidaan Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen työvaiheissa suunnittelusta aina lopulliseen toteutukseen.

Suunnitelmien mukainen rakentaminen edellyttää kuitenkin liikennejärjestelyitä, joita joudutaan muuttamaan toisinaan nopeallakin aikataululla.

– Teemme Ratapihakortteleiden kaikki vaiheet niin laadukkaasti, että tulevaisuudessa ei tarvitse palata korjaamaan. Lopputuloksen kannalta olennaisinta on, että työmaalla ovat ammattitaitoiset ja ammattiylpeät työnjohtajat ja työntekijät toteuttamassa kohdetta. Silloin pääsemme parhaaseen lopputulokseen, tietää väylärakentamisen työmaapäällikkö Jari Rutanen Kreatelta.

Ratapihakortteleiden infrarakentaminen lukuina:

• 7 uutta katua ja kujaa, yhteensä noin 3 kilometriä 14 hehtaarin alueella
• asfalttia 50 000–60 000 m²
• paalulaattoja 180 m
• paalulaattoihin vähähiilistä betonia lähes 1 100 m³
• massanvaihtoa noin 23 000 m³
• sulfidisavea vastaanottopaikkaan 27 100 tonnia
• putkituksia kymmeniä kilometrejä, mm. kaukolämpö ja -kylmä, imujäteputkisto, hulevesi, jätevesi, vesijohto, sähköverkko, liikennevalot, raitiovaunun syöttökaapelit, useiden operaattoreiden putkitukset

Mistä Ratapihakortteleiden kadut ja puistot ovat saaneet nimensä?

Tutustu Keski-Pasilan korttelikatujen ja puistojen nimiin, jotka henkivät sekä rautatiehistoriaa että radio- ja televisiotoimintaa:

Tulistimenkatu ja Tulistimenkuja >
Pasilan historia on myös rautateiden historiaa, mikä näkyy alueen nimissä. Tulistin on höyryveturin höyrykattilan komponentti, jolla märkä, noin 190-asteinen höyry keitetään kuivaksi ja kuumennetaan edelleen noin 350 asteeseen. Tällöin höyryn paisunta sylinterissä on taloudellisempaa kuin märän höyryn.

Laskumäki >
Laskumäki on ratapihalle rakennettu raiteellinen kohouma, jonka avulla vaunuja vaihdettiin. Vaunujono työnnetään veturilla laskumäen harjalle ja vaunumies irrottaa vaunujen väliset kytkennät ennen kuin kytkentäkohta on mäen laella. Tämän jälkeen vaunu tai vaunuryhmä vierii omalla painollaan sille tarkoitetulle raiteelle. Laskumäki-niminen katu sijaitsee lähellä Pasilan entistä laskumäkeä.

Höyrykatu ja Höyrypuisto >
Alueella on paljon höyryvetureihin liittyvää nimistöä, joita Höyrykatu- ja Höyrypuisto-nimet mukavasti täydentävät.

Tenderinlenkki >
Höyryveturin polttoaine- ja vesivaunua kutsutaan tenderiksi. Pitkään linja-ajoon tarkoitettujen höyryvetureiden perään kytkettiin kiinteästi vaunu, jossa kuljetettiin veturin tarvitsema vesi sekä polttoaine eli yleisimmin halot tai hiili. Vetureiden, vaunujen ja myös tendereiden ruuvikytkimiin kuuluu mm. vetokoukku ja lenkki, joten tendereistä löytyy konkreettinen tenderin lenkki. Lisäksi Ratapihakortteleiden Tenderinlenkki rakennetaan lenkin muotoon.

Radioportti ja Televisiokatu >
Pasila on tunnettu monipuolisesta radio- ja televisiotoiminnasta. Lukuisten studioiden lisäksi siellä sijaitsee 146 metriin kohoava Pasilan linkkitorni. Ei siis ihme, että radio ja televisio näkyvät myös Pasilan nimistössä.

Halkopiipunkallio (puisto) >
Halkopiippu on höyryvetureille kehitetyn leveämallisen savutorven arkikielinen nimitys. Savutorven sisällä olevien siivekkeiden ansiosta kuumaa lentotuhkaa ja kipinöitä päätyi vähemmän radan varteen, joten maastopalojen vaara väheni. Paikallisten asukkaiden keskuudessa paikka on tunnettu aiemmin epävirallisella nimellä Junakallio tai Junis. 

Lisätietoa Helsingin erilaisista paikannimistä löydät kaupungin karttapalvelusta.

Lue lisää mielenkiintoisesta Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeesta:

Pasilan haastavimmalla siltatyömaalla rakennetaan purkusiltaa öisin ratakatkojen aikana

Vanha tukimuuri antaa tilaa uudelle – reilut 1 000 tonnia betonia väistyy osana Veturitien uuden sillan kokonaisuutta

Veturitien uusi silta rakennetaan kolmessa vaiheessa erityisosaamisella ja tarkalla aikatauluttamisella

Veturitien tukimuurit mahdollistavat eritasoisen katurakentamisen

Uuden Veturitien louhiminen vaatii tarkkuutta ja toteutusta lyhyissä aikaikkunoissa

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä