Kivistön kaupunkikeskus alueen rakentaminen -urakan toteuttaminen edellytti niin pohja-, väylä-, infra- kuin siltarakentamisen osaamista. Lisäksi Kreaten vahva kiertotalousosaaminen tuki materiaalien kierrättämisen toteutumista Kivistön kaupunkikeskuksen infran rakentamisessa.

Kiertotalous oli huomioitu tilaajan suunnitelmassa hyvin esimerkiksi suurena betonimurskemääränä. Osa 38 000 tonnin murskemäärästä oli saatu hyödyntämällä alueelta purettavien siltojen betonia, ja osa tuli läheiseltä toimittajalta. Betonimurskeen lisäksi Kreate hyödynsi Kivistön työmaalla alueen moreenipohjaiset kaivuumaat alueelle rakennettaviin liuskoihin ja penkereisiin sekä kuljetti asfalttia kierrätykseen noin kolmen hehtaarin alalta muutaman kilometrin päähän työmaalta. Eri työvaiheet rytmitettiin ja materiaalit välivarastoitiin toimivalla työmaa- ja työvaihesuunnittelulla. Lisäksi turhia siirtoja pyrittiin välttämään. Haastetta suunnitteluun toi työmaan läpi kulkevan vilkkaan ajoneuvoliikenteen huomioiminen.

Tilaajana Vantaan kaupunki, urakan kokonaisarvo reilu 6,2 miljoonaa euroa ja toteutusaika 7/2018 – 11/2019.

Kivistössä kiertotalous merkittävässä roolissa

Kiviston silta

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Kivistön kaupunkikeskus,
Vantaa

Valmistuminen

06/2020

Projektinjohtaja

Jarmo Tamminen

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Jarmo Tamminen +358 40 572 5400 jarmo.tamminen(a)kreate.fi
Työpäällikkö Matti Rekilä +358 40 532 2171 matti.rekila(a)kreate.fi
Taisto Malinen +358 50 528 0272 taisto.malinen(a)kreate.fi

Artikkelit

Suomen pisin silta palkittiin tietomallinnuksen edelläkävijänä

Täydellä teholla rakentuva Kruunuvuorensilta on voittanut Tekla BIM Awards Suomi 2024 -kilpailun, jossa arvioidaan laaja-alaisesti projektin tietomallintamiseen ja sen hyödyntämiseen liittyvää kokonaisuutta. Alusta asti sillan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä olleen…

Kreatella poikkeuksellisen iso putkiurakka – Keskon logistiikkakeskuksen sähkö ja hulevedet kulkevat lähes 70 kilometrin putkistossa

Suomen suurimpiin rakennushankkeisiin kuuluvalla Keskon logistiikkakeskuksen työmaalla myös putkityöt ovat omaa luokkaansa niin laajuudeltaan kuin kestoltaan. Kreate urakoi 1,5 vuoden aikana lähes 70 kilometriä kaapelinsuoja-, vesi- ja viemäriputkia. Lisäksi asennettiin…

Kreaten Ruotsin liiketoiminta kasvaa suunnitellusti: Kreate Sverige voitti yli viidellä miljoonalla eurolla vuosisopimusurakoita

Kreate Sverige AB on allekirjoittanut neljä sopimusta Bohusbanan tunnelien lisäkorjauksista Trafikverketin kanssa. Sopimusten yhteenlaskettu arvo on noin 58 miljoonaa Ruotsin kruunua eli yli 5 miljoonaa euroa. Kreaten liiketoiminta Ruotsissa etenee…