Kivistön kaupunkikeskus alueen rakentaminen -urakan toteuttaminen edellytti niin pohja-, väylä-, infra- kuin siltarakentamisen osaamista. Lisäksi Kreaten vahva kiertotalousosaaminen tuki materiaalien kierrättämisen toteutumista Kivistön kaupunkikeskuksen infran rakentamisessa.

Kiertotalous oli huomioitu tilaajan suunnitelmassa hyvin esimerkiksi suurena betonimurskemääränä. Osa 38 000 tonnin murskemäärästä oli saatu hyödyntämällä alueelta purettavien siltojen betonia, ja osa tuli läheiseltä toimittajalta. Betonimurskeen lisäksi Kreate hyödynsi Kivistön työmaalla alueen moreenipohjaiset kaivuumaat alueelle rakennettaviin liuskoihin ja penkereisiin sekä kuljetti asfalttia kierrätykseen noin kolmen hehtaarin alalta muutaman kilometrin päähän työmaalta. Eri työvaiheet rytmitettiin ja materiaalit välivarastoitiin toimivalla työmaa- ja työvaihesuunnittelulla. Lisäksi turhia siirtoja pyrittiin välttämään. Haastetta suunnitteluun toi työmaan läpi kulkevan vilkkaan ajoneuvoliikenteen huomioiminen.

Tilaajana Vantaan kaupunki, urakan kokonaisarvo reilu 6,2 miljoonaa euroa ja toteutusaika 7/2018 – 11/2019.

Kivistössä kiertotalous merkittävässä roolissa

Kiviston silta

Tila

Valmis

Kategoria

Osoite

Kivistön kaupunkikeskus,
Vantaa

Valmistuminen

06/2020

Projektinjohtaja

Jarmo Tamminen

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Työpäällikkö Jarmo Tamminen +358 40 572 5400 jarmo.tamminen(a)kreate.fi
Työpäällikkö Matti Rekilä +358 40 532 2171 matti.rekila(a)kreate.fi
Taisto Malinen +358 50 528 0272 taisto.malinen(a)kreate.fi

Artikkelit

Kreate asentaa salaojamatot Korsvägenin rautatieasemalle Göteborgissa – yhtiön Ruotsin liiketoiminta kehittyy suotuisasti

Kreate Sverige AB on solminut aiesopimuksen salaojamattojen asentamisesta West Link Contractors -työyhteenliittymän kanssa. Urakassa Kreate asentaa 20 000 neliömetriä salaojamattoa Korsvägenin rakenteilla olevalle rautatieasemalle ja sen tunneleihin Göteborgissa Ruotsissa. Sopimuksen…

Jani Pieksemä kiertotalouden projektipäälliköksi

Kiertotalousosaajiemme joukko sen kuin kasvaa ja vahvistuu, kun insinööri (ylempi AMK) Jani Pieksemä on aloittanut meillä projektipäällikkönä.Kestävän rakentamisen ammattilaisen uralle on mahtunut tätä ennen niin viranomaistehtäviä ympäristönsuojelun parissa kuin kiertotalous-…

Mikko Koponen ratatekniikan työmaapäälliköksi

Ratayksikkömme on saanut uutta vahvistusta, kun Mikko Koponen aloitti meillä työmaapäällikkönä. Koulutukseltaan hän on rakennustekniikan insinööri (AMK) ja työkokemusta löytyy niin ratatekniikasta kuin maanalaisesta louhinnasta.–  Edelliset kaksi isoa projektia olivat…