E18 Turun kehätie, Kausela-Pukkila on Kreaten toinen Suomessa uudella STk-urakkamallilla toteuttama hanke. Kehitysvaiheessa valmistauduttiin huolellisesti ja hyvässä yhteistyössä tehokkaaseen ja turvalliseen toteutukseen.

Hankkeessa Kreate rakentaa muun muassa Kausela-Pukkila -osuuden nelikaistaiseksi, parantaa Kauselan eritasoliittymän, korjaa ja uusii Aurajoen vesistösiltoja sekä tekee parannustöitä valtatie 10:llä välillä kehätie-Kaarinantie.

E18 Turun kehätien toisen vaiheen toteuttaminen vaatii vankkaa teknistä osaamista ja tehokasta aikatauluttamista. Ongelmanratkaisukykyä vaaditaan erityisesti pohjaolosuhteiden ja vilkkaan liikenteen huomioimisen osalta. Esimerkiksi valtatie 10:llä liikennemäärät ovat jopa 30 000 autoa vuorokaudessa

Haastavat pohjaolosuhteet tulevat vastaan erityisesti alikulkusiltojen ja Aurajoen vesistösillan rakentamisessa. Syviä kaivantoja tehdään saviseen maaperään vilkkaiden väylien välittömässä läheisyydessä, minkä vuoksi Kreate kiinnittää erityistä huomiota muun muassa kaivantojen tukemiseen ja pohjaveden hallintaan.

Hankkeen toinen vaihe käynnistyi heinäkuussa 2020 valmistelevilla töillä ja rakentaminen aloitettiin elokuussa.

Urakan arvo on 35 miljoonaa euroa. Tilaajana on Väylävirasto, joka toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.

E18 Turun kehätie artikkelikuva verkkosivu

Tila

Käynnissä

Kategoria

Osoite

Valtatie 10 ja E18 risteys
20540 Turku

Valmistuminen

10/2023

Projektinjohtaja

Sami Laakso

Projektin henkilöstö

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen 040 524 7319 ilkka.kaarakainen@kreate.fi

Artikkelit

Työt käynnistyneet Mustapuron tulvasuojaus ja Itäväylän sillat -hankkeella

Kreate on aloittanut Mustapuron tulvasuojauksen rakentamisen ja Itäväylän siltojen peruskorjauksen. Liikennejärjestelyt on tehty, minkä jälkeen keskitytään Mustapuron urakassa teräsponttiseinien tekemiseen. Tämän jälkeen tehdään paalutuksia, valetaan paalulaattoja sekä asennetaan elementtikaivot, rummut…

Pasilan haastavimmalla siltatyömaalla rakennetaan purkusiltaa öisin ratakatkojen aikana

Veturitien uuden ylikulkusillan rakentaminen etenee suunnitellusti ja samalla nykyisen sillan alle valmistuu väliaikainen silta, jolle olemassa oleva silta ensi kesänä puretaan. Työmaan sijainti Suomen vilkkaimman junaliikenteen yläpuolella vaatii paitsi erityisosaamista…

Itäylällä alkaa katutyö toukokuussa – ajokaistoja poistuu Herttoniemen ja Puotinharjun välillä  

Toukokuussa alkava suuri katutyö vaikuttaa Itäväylän liikenteeseen kolmessa kohdassa. Urakassa parannetaan Mustapuron tulvasuojausta ja korjataan kaksi Itäväylän siltaa. Työt alkavat arviolta maanantaina 9. toukokuuta.  Liikennejärjestelyt töiden ensimmäisessä vaiheessa:  • Siilitien ylittävältä eteläisemmältä…