Veturitien siltatyömaalla pääkannatinpalkit nousevat näyttävästi mutta harkiten lyhyissä aikaikkunoissa osana Kreaten urakoimaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta Helsingin Pasilassa.

Veturitien sillan kolmevaiheinen rakentaminen on edennyt toisen vaiheen puoliväliin – onhan suurin osa pääkannatinpalkkien nostoista saatu onnistuneesti tehtyä. Uusi ylikulkusilta on osa Helsingin kaupungin mittavaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta ja valmistuttuaan se tulee viemään Veturitiellä liikkujat junaratojen yli seitsemällä kaistalla.

Rakenteilla oleva silta on tyypiltään liittopalkkisilta. Työmaapäällikkö Kalle Tevaniemi Kreaten sillanrakentamisen ja -korjauksen yksiköstä kertoo, että nimitys kuvaa sillan kantavaa rakennetta: massiiviset teräspalkit toimivat yhdessä teräsbetonisten kansilaattojen kanssa muodostaen liittorakenteen.

– Samalla yhdistyvät kahden erilaisen materiaalin sillanrakentamisen kannalta olennaisimmat ominaisuudet, betonin puristuskestävyys ja teräksen vetolujuus. Teräksisistä pääkannatinpalkeista muodostuu Veturitien sillan tärkein päällysrakenteen osa, joka kantaa sillalla kulkevan liikenteen kuorman ja siirtää sen alusrakenteelle, hän kuvailee.

Veturitien siltatyömaalla pääkannatinpalkit nousevat näyttävästi mutta harkiten lyhyissä aikaikkunoissa osana Kreaten urakoimaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta Helsingin Pasilassa.
Tammikuun viimeisenä viikonloppuna Veturitien sillan pääkannatinpalkkeja päästiin asentamaan aurinkoisessa talvisäässä.

Pääkannatinpalkit koko hankkeen pisimmät ja painavimmat elementit

Veturitie on Pasilan tuleva pääväylä, jolla liikenne on kulkenut uuden sillan ensimmäistä osaa pitkin viime heinäkuusta lähtien.

Sillan ensimmäinen osan kannen alla on 18 pääkannatinpalkkia, kuusi jokaisen välitukien väliin jäävän aukon yläpuolella. Tevaniemi kertoo, että rakenteilla oleva toisen osan kansi hieman ensimmäistä suurempi ja samalla asennetaan myös kolmannen osan teräspalkit.

– Pisimmät teräksisistä palkeista ovat jopa 43 metriä pitkiä ja painoa niillä on lähes 40 tonnia. Ne ovat ehdottomasti tämän siltatyömaan ja koko mittavan Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeen pisimmät ja painavimmat yksittäiset elementit. Niiden asentaminen sillan välitukien varaan on työvaiheena erittäin haastava, koska se tehdään vilkkaan auto- ja junaliikenteen ehdoilla.

Veturitien siltatyömaalla pääkannatinpalkit nousevat näyttävästi mutta harkiten lyhyissä aikaikkunoissa osana Kreaten urakoimaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta Helsingin Pasilassa.
Pisimmillään yli 40 metriä pitkien ja lähes 40 tonnia painavien teräspalkkien nostaminen vaatii tarkkuutta suunnittelusta toteutukseen Suomen vilkkaimman junaliikenteen yläpuolella.
Veturitien siltatyömaalla pääkannatinpalkit nousevat näyttävästi mutta harkiten lyhyissä aikaikkunoissa osana Kreaten urakoimaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta Helsingin Pasilassa.
Sillan välitukien T1 ja T2 sekä T2 ja T3 pääkannatinpalkit on asennettu joulukuun lopun ja tammikuun aikana paikalleen.

Nostot vain lyhyiden ratakatkojen aikana

Massiiviset teräspalkit valmistetaan Ylivieskassa, josta niiden kuljetus työmaalle Pasilaan ajoitetaan mahdollisimman sujuvasti varsinaisten nostojen toteuttamisen kanssa.

– Jo pelkästään erikoisnosto-operaatioihin suunniteltujen nostureiden sijoittelu Veturitien sillalla vaatii tarkkaa suunnittelua. Nostojen aikana sillan toinen ajokaista suljetaan tarvittaessa, jotta teräspalkit saadaan kahden nosturin yhteisnostona tehokkaasti ja turvallisesti paikoilleen.

Helmikuun alkuun mennessä sillan toisen vaiheen pääkannatinpalkkeja on nostettu kahtena viikonloppuna sekä yksittäisinä arkiöinä.

– Meillä on aikaa varsinaisiin nostoihin vain muutama tunti per yö, koska silloin työmaan alapuolella olevissa junaratojen ajolangoissa ei virtaa 25 000 voltin jännite ja työskentely niiden yläpuolella on turvallista. Jännitekatkot neuvotellaan useita viikkoja etukäteen ja lisäksi aikatauluihin vaikuttavat rataverkoston muut katkot ja huoltotyöt, Tevaniemi kertoo.

Varsinaisten nosto-operaatioiden lisäksi minuutit käytetään muun muassa nostojen huolelliseen valmisteluun, massiivisten palkkien siirtämiseen työmaan sisällä sekä sillalla suojausten ja kulkutasojen rakentamiseen.

Veturitien siltatyömaalla pääkannatinpalkit nousevat näyttävästi mutta harkiten lyhyissä aikaikkunoissa osana Kreaten urakoimaa Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanketta Helsingin Pasilassa.
Veturitien sillan pääkannatinpalkkien nostot ovat erikoisnostoja, jotka vaativat kaksi isoihin nostoihin tarkoitettua nosturia.

Nostoista kuorilaattojen asentamiseen ja kannen valuun

Pääkannatinpalkkien asentamisen jälkeen palkkien alapuolelle rakennetaan vaneritasot, jotka suojaavat Suomen vilkkaimman junaliikenteen käyttämiä ratoja.

– Teemme ratojen päällä palkkien jatkosten hitsaamisen. Hyödynnämme vuosi sitten sillan ensimmäisen vaiheen palkinnostoista saamaamme tietoa ja taitoa muun muassa siten, että hitsauksessa tarvittavat telineet ja kopit ovat nyt yksinkertaisemmat mutta tilavammat.

Hitsausten jälkeen on vuorossa sillan kannen kuorilaattojen asentaminen. Toisen vaiheen kansi on itäpäässä noin 25 metriä leveä ja länsipäässä yhdessä kolmannen vaiheen kannen kanssa noin 60 metriä leveä. Neljän neliön kokoisia kuorilaattoja asennetaan yli 300 kappaletta.

– Kuorilaattojen jälkeen pääsemme kannen raudoitus- ja muottitöihin ja seuraava isompi etappi meillä on kannen valu. Tavoitteena on saada kansivalut valettua toukokuun alkupuolella. Kokonaisuudessaan Veturitien uusi silta on valmis syksyllä 2023, kertaa Kalle Tevaniemi.

Lue lisää mielenkiintoisesta Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeestamme

Teräspaalut vahvistavat Veturitien uuden sillan perustukset Pasilassa

Veturitien vanha silta purettiin pois – purkubetoni hyödynnetään Pasilan valtaväylän tukirakenteissa ja pengertöissä

Radioportin uusi alikulkukäytävä saa lujuutensa jännitetystä betonirakenteesta ja loisteensa yli sadasta ledistä

Keski-Pasilan uudet kadut rakennetaan ammattitaidolla vanhan ratapihan päälle

Pasilan haastavimmalla siltatyömaalla rakennetaan purkusiltaa öisin ratakatkojen aikana

Veturitien uusi silta rakennetaan kolmessa vaiheessa erityisosaamisella ja tarkalla aikatauluttamisella

Veturitien tukimuurit mahdollistavat eritasoisen katurakentamisen

Vähähiilinen betonimassa vähentää merkittävästi Veturitien rakentamisen hiilidioksidipäästöjä