Liikennejärjestelyitä Veturitien sillalla yöaikaan

Veturitien uutta siltaa rakennetaan myös öisin. Sillalla voi olla ajoittain käytössä vain yksi ajokaista arkiöinä klo 22–06. Paikalla on liikenteenohjaus.

Huomioithan liikennejärjestelyt liikkuessasi alueella

Olemme pyrkineet suunnittelemaan työt siten, että rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella liikkuville. Katutöillä on kuitenkin vaikutuksia liikkumiseen noin kahden vuoden ajan.

Liikennejärjestelyt 7.12.2022 alkaen:
Veturitien ja Radiokadun välille rakennettu uusi poikittaisyhteys Radioportti avataan liikenteelle. Radioportin ja Pasilankadun risteyksessä otetaan käyttöön uudet liikennevalot.

Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Kartta liikennejärjestelyistä Veturitiellä ja Ratapihakortteleissa.

HANKKEEN AJANKOHTAISET UUTISET

Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje Sulje

Uusi 7-kaistainen silta rakentuu valtaosin öisin

Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi. Nykyisessä Veturitien sillassa on kolme kaistaa, mutta uudessa niitä tulee olemaan seitsemän. Sujuvien liikenneyhteyksien takaamiseksi purku- ja rakentamistöitä tehdään vaiheittain ja raideliikenne huomioiden siltatöitä toteutetaan valtaosin yöaikaan.

Silta rakennetaan kahdessa lohkossa, jotta ajoneuvoliikenne voi kulkea läpi Veturitien koko rakentamisen ajan.

Valmistuminen 12/2023.

Henkilöstö ja yhteystiedot

Päivystyspuhelin:  010 524 8508

Sähköposti: veturitie@kreate.fi

Jyrki Perokorpi

Jyrki Perokorpi
Projektipäällikkö
040 765 3563
jyrki.perokorpi@kreate.fi