Johtoryhmä | Johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja on vastuussa Kreaten liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa Kreaten juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että Kreaten kirjanpitokäytäntö on soveltuvan lainsäädännön mukaista ja että Kreaten varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Kreaten johtoryhmän tehtävänä on tukea Kreaten toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on valmistella mahdollisia investointeja, yrityskauppoja ja kehityshankkeita. Kreaten johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja sen muodostavat keskeisten liiketoimintojen ja palveluyksiköiden johtajat.

Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström

Timo Vikström

Toimitusjohtaja

insinööri, Ylempi AMK – Rakentaminen, eMBA

Synt. 1968, Suomen kansalainen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:

Timo Vikström on toiminut yrityssuunnittelusta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Destia Group Oyj:ssa vuosina 2015-2017. Vuosina 2001-2014 Vikström toimi Lemminkäinen Group Oyj:n palveluksessa vastaten mm. Skandinavian liiketoiminnoista, Lemminkäinen Norge AS:n ja Lemminkäinen Sverige AB:n toimitusjohtajan tehtävistä sekä Lemminkäisen päällystysliiketoiminnoista 8 eri maassa Pohjois-Euroopassa.

”Olen vaikuttunut meidän innostuneesta ja sitoutuneesta porukastamme. Kreaten arvot: suoraselkäisyys, yrittäjähenkisyys, inhimillisyys ja mutkattomuus istuvat hyvin myös omiin arvoihini. Olen toiminut kansainvälisissä tehtävissä ja minulla on vankka kokemus infra-alalta. Integraatio- ja yrityskauppaosaamisestani on ollut hyötyä Kreaten vankan kasvun myötä. Työssäni on huikeaa nähdä, millainen voima porukassa ja yhteistyössä on.”

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja KFS Finland Oy:ssä sekä Rakennusteollisuus RT ry:ssä vuodesta 2023, hallituksen jäsen Taratest Oy:ssä vuodesta 2022 ja Hartela-Yhtiöt Oy:ssä vuodesta 2023.

Kreaten erikoispohjarakentamisen johtaja Tommi Hakanen

Tommi Hakanen

Johtaja, erikoispohjarakentaminen

diplomi-insinööri

Synt. 1978, Suomen kansalainen

Teknisen toimiston johtaja vuodesta 2018 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Keskeinen työkokemus:

Tommi Hakanen on toiminut YIT Infra Oy:n pohjarakennusyksikön teknisenä johtajana vuonna 2018, Lemminkäinen Infra Oy:n suunnittelupäällikkönä vuosina 2013–2018, Skanska Infra Oy:ssä geoteknikkona vuosina 2011–2012, Soraset Yhtiöt Oy:ssä geoteknikkona vuosina 2010–2011 ja Skanska Infra Oy:ssä geoteknikkona vuosina 2006–2010.

”Sekä oma laaja kokemukseni pohjarakentamisesta että KFS Finlandin henkilöstön vankka osaaminen erikoispohjarakentamisesta vahvistavat Kreate-konsernin pohja- ja ympäristötoimialaa. Tuon keltamustaan porukkaamme vahvan osaamisen niin suunnittelun kuin urakoinnin puolelta sekä ulkomailla toteutetuista erittäin vaativista pohjarakennushankkeista. Nautin työskentelystä huippuammattilaisten kanssa ja erityisen mielekkääksi koen sen, että meillä myös tukitoiminnot ovat lähellä työmaita.”

Keskeisimmät luottamustehtävät:

RIL pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsen vuodesta 2020, Väyläviraston standardisoinnin seurantaryhmän SR01 jäsen vuodesta 2014, Eurokoodi 7:n päivitystyön TG4 C4 Guideline on implementation of the design during execution- jäsen vuodesta 2020, Suomen geoteknillinen yhdistys SGY:n hallituksen jäsen vuosina 2011-2014.

Antti Kakko

Antti Kakko

Johtaja, sillanrakentaminen ja korjaus

Insinööri (AMK)

Synt. 1977, Suomen kansalainen

Liiketoiminnan johtaja, sillanrakentaminen- ja korjaus ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus:

Antti Kakko on työskennellyt Kreatessa työ- ja laskentapäällikkönä 2017–2022, YIT Rakennus Oy:ssä työpäällikkönä, työmaapäällikkönä ja tarjouslaskijana 2012–2017 sekä Destia Oy:ssä, Lujitustekniikka Oy:ssä ja Silta Laksio Oy:ssä mm. työmaapäällikkönä 2007–2012

”Liityin Kreaten keltamustaan joukkueeseen 2017. Siitä lähtien olen ollut vastuussa monista haasteellisista projekteista ja vastuullisista liiketoimintayksikön johtotehtävistä. Minulla on vahva kokemus suurista ja haastavista infra-hankkeista, ja suurten kokonaisuuksien hallinta onkin erittäin vahvan kustannustietoisuuden lisäksi ominta pelikenttääni. Organisaatioomme on upea sekoitus Suomen kokeneimpia sillanrakentajia ja loistavia tulevaisuuden tekijöitä. Taitavien sillanrakentajiemme kanssa työskentely on erittäin palkitsevaa, ja luotsaan yksikköämme luottavaisin mielin kohti tulevia haasteita”

Kreaten teknisen toimiston johtaja Jaakko Kivi

Jaakko Kivi

Teknisen toimiston johtaja

diplomi-insinööri

Synt. 1971, Suomen kansalainen

Teknisen toimiston johtaja vuodesta 2021 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:

Jaakko Kivi toimi johtajana Kreaten väylärakentamisen yksikössä vuosina 2018-2021. Aikaisemmin hän on toiminut Lemminkäinen Infra Oy:n teknisen toimiston sekä liiketoiminnan tuen ja kehityksen johtajana vuosina 2012-2017.

”Vastaan tukitoiminnoista, joihin kuuluvat laatu, suunnittelunohjaus, työturvallisuus, tiedonhallinta sekä hankekehitys. Monipuolinen kokemukseni infrarakentamisen erilaisista yhteistyömalleista auttaa tukemaan yksiköitämme nykyisissä ja tulevissa projekteissa. Arjessamme näkyy hyvä tekemisen meininki ja on hieno luotsata näin ammattitaitoista porukkaa. Digitalisaatio vie alaamme eteenpäin vauhdilla ja edesauttaa niin työmaiden tehokkuutta kuin yhteydenpitoa ympäri Suomea työskentelevän henkilöstön kanssa.”

Kreaten väylärakentamisen johtaja Sami Laakso

Sami Laakso

Johtaja, Väylärakentaminen

Insinööri (AMK)

Synt. 1975, Suomen kansalainen

Väylärakentamisen johtaja vuodesta 2021 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Sami Laakso on toiminut Kreatessa projekti- ja työpäällikkönä 2018–2021, Skanska Infra Oy:ssä työmaapäällikkönä, suurissa väylähankkeissa 2012–2018 sekä Soraset Yhtiöt Oy:ssä vastaavana mestarina ja työmaapäällikkönä 2003-2011.

”Luotsaan väylärakentamisen osaavaa porukkaa vankalla infrarakentamisen kokemuksellani, jota olen kerryttänyt suuria väylähankkeita johtaessani. Minulle on tärkeää yhdessä tekeminen ja onnistuminen. Haluan tukea organisaatiotani niin uusien yhteistyömallien kuin teknologien hyödyntämisessä. Digitalisaatio ja kiertotalous vauhdittavat infrarakentamista myös tulevaisuudessa, mikä edesauttaa työmaidemme tehokkuutta ja hiilijalanjäljen pienentämistä.”

Kreaten talousjohtaja Mikko Laine

Mikko Laine

Talousjohtaja

valtiotieteiden maisteri

Synt. 1975, Suomen kansalainen

Talousjohtaja ja johtoryhmän vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus:

Mikko Laine on aiemmin toiminut mm. HopLop-konsernin talousjohtajana 2016-2020 ja HopLop Deutschland GmbH:n toimitusjohtajana 2019–2020, Caverion Oyj:n Head of group business controllerina 2015–2016 sekä Terveystalo Oyj:n business controlling -toiminnon johtajana 2010-2015.

Ennen Kreaten talousjohtajaksi siirtymistä hän toimi Kreaten Business controllerina 2021.

”Monipuolinen osaamiseni talouden johtamisesta sekä talous- ja ICT-toimintojen kehittämisestä eri organisaatioissa tukee erinomaisesti Kreaten kasvutavoitteita. Kokemukseni projektitoiminnasta antaa näkemystä asioiden edistämiseen. Kehitämme osaavan tiimini kanssa talouden raportointia ja toimintoja hyvässä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.”

Kreaten ratarakentamisen johtaja Timo Leppänen

Timo Leppänen

Johtaja, Ratarakentaminen

Yhdystekniikan insinööri

Synt. 1973, Suomen kansalainen

Ratarakentamisen johtaja vuodesta 2021 ja Kreaten johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Keskeinen työkokemus: Timo Leppänen toimi YIT Suomi Oy:ssä Raide-Jokerin tuotantopäällikkönä vuosina 2017-2021, työpäällikkönä vuosina 2012-2017 ja aluepäällikkönä 2011-2012 sekä VR Track Oy:ssä projektipäällikkönä vuosina 2004-2011.

”Minulla on vankka kokemus infrarakentamisesta sekä vahvat suhteet erilaisiin sidosryhmiin. Olen toteuttanut tiimieni kanssa monia vaativia hankkeita, joissa olemme yhdistäneet erilaiset osaamisemme onnistuneeksi lopputulokseksi. Olen iloinen saadessani luotsata Kreaten ammattitaitoista ratarakentamisen porukkaa, jonka kanssa etenemme innokkaina uusiin haasteisiin ja valmiina voittamaan.”

Kreaten henkilöstöjohtaja Katja Pussinen

Katja Pussinen

Henkilöstöjohtaja

kauppatieteiden maisteri, tradenomi

Synt. 1975, Suomen kansalainen

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2019 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:

Katja Pussinen toimi aiemmin Kreaten henkilöstöpäällikkönä vuosina 2017–2019, Skanska Oy:n henkilöstöpäällikkönä vuosina 2013–2016 sekä Soraset Yhtiöt Oy:ssä henkilöstöpäällikkönä ja toimistopäällikkönä vuosina 2006–2012.

”Teen tiimini kanssa töitä tiiviisti henkilöstöhallinnon ja -kehittämisen eri osa-alueilla. Tavoitteenamme on, että meillä Kreatessa jokainen voi olla paras versio omasta itsestään. Pitkä kokemukseni infra-alan monipuolisista HR-tehtävistä auttaa kehittämään toimintoja. Olen iloinen, että yrityksessämme on pieni vaihtuvuus ja henkilöstön sitoutuneisuus on korkealla tasolla.”

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Consti Oyj:n hallituksen jäsen 2024-

Johtoryhmän jäsenten omistusmäärät Kreatessa löytyvät Johdon osakeomistukset -sivulta