Toimitusjohtaja on vastuussa Kreaten liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa Kreaten juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että Kreaten kirjanpitokäytäntö on soveltuvan lainsäädännön mukaista ja että Kreaten varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Kreaten johtoryhmän tehtävänä on tukea Kreaten toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on valmistella mahdollisia investointeja, yrityskauppoja ja kehityshankkeita. Kreaten johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja sen muodostavat keskeisten liiketoimintojen ja palveluyksiköiden johtajat.