Kreaten yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Kreaten tilintarkastajan. Kreaten tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö auktorisoitu tilintarkastaja päävastuullisena tilintarkastajanaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Kreaten tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Turo Koilan.