KREATE GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

TOIMINIMI
Yhtiön toiminimi on Kreate Group Oyj. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Kreate Group Abp ja englanniksi Kreate Group Plc.

KOTIPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

TOIMIALA
Yhtiön toimialana ovat maa-, vesi-, sillan-, teollisuus- ja talonrakennustyöt, kunnallistekniset työt, edellä mainittujen alojen valvonta-, konsultointi- ja suunnittelutyöt. Yhtiön toimialana ovat myös konsernin hallinto- ja rahoituspalvelut, henkilöstövuokraus ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä, harjoittaa vuokraustoimintaa ja arvopaperien ja kiinteistöjen kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.

HALLITUS
Hallitukseen on valittava kolmesta kymmeneen varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

YHTIÖN EDUSTAMINEN
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää yhtiön edustamisoikeuksia ja prokuroita.

TILINTARKASTAJA
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

YHTIÖKOKOUSKUTSU JA ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 • Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
 • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
 • toimintakertomus; ja
 • tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen on päätettävä:

 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Tämän jälkeen on valittava:

 • hallituksen jäsenet; ja
 • tilintarkastaja.

Tämän jälkeen on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

OSAKKEIDEN KUULUMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.