Kreate Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma 80 000 euroa ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 8 984 772.

Kreatella on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yhtäläinen äänioikeus ja Kreaten osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.