Kreate Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 8.2.2021 80 000 euroa ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 7 454 895. Yhtiön hallussa on 8.2.2021 90 000 omaa osaketta.

Kreatella on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yhtäläinen äänioikeus ja Kreaten osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.