Osingonjakopolitiikka
Kreaten tavoitteena on jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet.

Osinko vuodelta 2021
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,45 euroa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevaa osaketta kohti. Osinko maksettiinn osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 11.4.2022.

Osinkohistoria

VuosiMaksupäiväeur/osake
202111.4.20220,45
202019.5.20210,44