Osingonjakopolitiikka
Kreaten tavoitteena on jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet.

Osinko vuodelta 2020
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,44 euroa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevaa osaketta kohti. Osinko maksettiinn osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.5.2021 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 19.5.2021.

Osinkohistoria

VuosiMaksupäiväeur/osake
202019.5.20210,44