Kreate Group Oyj                                      Pörssitiedote                       19.2.2021 klo 16:05 EET

Kreate Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Kreate Group Oyj (”Kreate”) on tänään vastaanottanut Intera Partners Oy:ltä (”Intera”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Interan epäsuora omistusosuus Kreaten osakkeista ja äänistä laski 12,54 prosenttiin ja Interan välillinen omistusosuus rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan 19.2.2021. Muutos johtui Interan määräysvaltayhteisön Intera Fund II Ky:n (”Intera Fund”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (”Danske Bank”) Kreaten listautumisannin yhteydessä 19.2.2021 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti Intera Fund on lainannut 19.2.2021 Danske Bankille 632.437 Kreaten osaketta. Osakelainauksella ei ollut vaikutusta Interan yhteenlaskettuun kokonaisomistukseen, joka on 1.752.410 osaketta, mukaan lukien lainatut osakkeet.

Interan kokonaisosuus Kreaten osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

12,54 %

7,08 %

19,62 %

8.929.899

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakesarja / osakelaji

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000476866

1.119.973

12,54 %

A YHTEENSÄ

1.119.973

 

12,54 %

 

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakelainaus listautumisannin yhteydessä

20.3.2021

Osaketoimitus

632.437

7,08 %

 

 

 

B YHTEENSÄ

632.437

7,08 %

Lisätietoja antaa

Timo Vikström, toimitusjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 400 740057

Antti Heinola, talousjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 40 352 1033

Tietoa Kreatesta

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

Liitteet