Kreate Group Oyj järjestää tänään pääomamarkkinapäivän, jossa pureudutaan yhtiön päivitettyyn strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kreate keskittyy vuoteen 2027 kestävän strategiakauden aikana erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Lisäksi yhtiö aikoo jatkaa kasvuaan pitäen samalla velkaantumisasteen kurissa. Kasvun osalta painopiste on rataliiketoiminnan ja Ruotsin liiketoiminnan kasvattamisessa.

Kreate toimii Ruotsissa betoni- ja kalliorakentamisen inframarkkinassa, ja sen liikevaihto vuonna 2023 oli 258 miljoonaa Ruotsin kruunua. Ruotsin tilauskanta maaliskuun 2024 lopussa oli ennätyksellisen korkea, noin 340 miljoonaa kruunua. Vuodelle 2024 Ruotsin liiketoiminnan liikevaihtotavoite on yli 320 miljoonaa kruunua ja strategiakauden lopussa vuonna 2027 yli 650 miljoonaa kruunua. Liikevaihtoa on tarkoitus kasvattaa laajenemalla sekä maantieteellisesti että uusiin rakentamisen lajeihin. Kreate laajeni Ruotsin markkinoille vuonna 2022 yritysostolla, ja kasvun myötä Ruotsin liiketoiminnasta on tarkoitus kasvattaa toinen maantieteellinen tukijalka konsernille. 

Kreate meni rataliiketoimintaan vuonna 2017 yrityskaupalla. Tämän jälkeen yhtiö on pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kehittänyt toimintaa muun muassa laajenemalla sähkörata- ja turvalaitetoimintaan vuonna 2022, investoimalla kalustoon sekä kasvattamalla osaajajoukkoaan. Vuosina 2019–2023 yhtiö on investoinut ratakalustoon yli 5 miljoonaa euroa sekä lähes nelinkertaistanut rataosaajiensa määrän. Kreate onkin nyt hyvissä asemissa noustakseen rataliiketoiminnassa uudelle tasolle. Valtiolla ja kunnilla on eri vaiheissa useita suuria rata- ja raitiotiehankkeita ja kaikkiaan raiderakentamisen näkymät ovat vahvat.

Kreaten arvion mukaan infrarakentamisen toimintaympäristö on muuttumassa. Projektikoko kasvaa alalla tilaajamallin muuttuessa, jolloin keskikokoisia noin 3–30 miljoonan euron hankkeita on entistä vähemmän. Projektikoon kasvu tarkoittaa myös sitä, että erilaisten allianssi- ja yhteistoimintahankkeiden määrä kasvaa, mikä vaatii yhtiöiltä myös uudenlaista osaamista. Isot hankkeet lisäävät myös vaihteluita tilauskannan tasossa.

Pääomamarkkinapäivässä esitellään myös tarkemmin päivitetyt taloudelliset tavoitteet, jotka yhtiö julkaisi 26.4.2024. Tavoitteiden mukaisesti Kreate tavoittelee yli viiden prosentin EBITA-marginaalia, liikevaihdon 5–10 prosentin vuosittaista kasvua sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitämistä alle 2,5-tason.

Pääomamarkkinapäivässä esiintyvät konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström, Rataliiketoiminnan johtaja Timo Leppänen, Ruotsin-liiketoiminnan toimitusjohtaja Veli Taatila sekä konsernin talousjohtaja Mikko Laine. Esityksiä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tänään klo 9–11 osoitteessa https://kreate.videosync.fi/cmd-2024. Kaikki esitykset ovat suomeksi. Päivän esitysmateriaalit sekä tallenne tulevat jälkikäteen nähtäville yhtiön sijoittajasivuille.

 Kreate Group Oyj

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 320 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet