Avainluvut

Mijoonaa euroa20232022202120202019
Tilauskanta
196,3
306,9
202,8
202,8
177,2
Liikevaihto
320,0
273,9
237,6
235,3
221,1
Liikevaihdon muutos, %
16,8
15,3
1,0
6,4
14,9
Käyttökate i
14,0
13,6
14,2
14,0
14,9
Käyttökate-%
4,4
5,0
6,0
6,0
6,7
EBITA i
7,8
8,8
10,5
10,5
11,7
EBITA-%
2,4
3,2
4,4
4,5
5,3
Liiketulos i
7,6
8,6
10,4
10,4
11,5
Liiketulos-%
2,4
3,2
4,4
4,4
5,2
Tilikauden tulos
3,9
5,6
6,9
7,8
8,7
Sijoitettu pääoma i
59,6
75,9
62,0
54,5
53,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % i
11,2
12,5
17,8
19,2
20,7
Oman pääoman tuotto, % i
9,1
13,8
20,4
24,7
26,3
Operatiiviset nettoinvestoinnit i
-5,9
-4,2
-4,9
-4,6
-5,0
Operatiivinen vapaa kassavirta i
26,1
3,5
4,0
9,7
14,5
Nettokäyttöpääoma i
-11,3
4,7
-0,0
-5,4
-4,0
Nettovelka i
16,8
33,4
20,9
27,9
17,3
Nettovelka/käyttökate i
1,2
2,5
1,5
2,0
1,2
Omavaraisuusaste, % i
31,8
31,6
38,6
26,3
34,5
Osakekohtainen tulos, € i
0,44
0,64
0,80
0,88
1,00
Osakekohtainen osinko, €
0,48
0,46
0,45
0,44
0,0
Henkilöstö kauden lopussa
472
447
385
383
395
Henkilöstö keskimäärin
454
416
392
407
376


Muut avainluvut kohdasta Raportit ja esitykset.