Ilmoita väärinkäytösepäilyistä (Whistleblowing)

Kreaten tiedottamisen keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Kreatella on käytössään ns. whistleblowing–menettely, jonka avulla voi ilmoittaa perustelluista epäilyistään, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä tai eettistä toimintaohjetta.

Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy perusteltu epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, yhtiö vie tapauksen toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

Miten voin ilmoittaa väärinkäytösepäilystä?

Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellään tai nimettömänä First Whistle -kanavalle osoitteessa https://www.firstwhistle.fi/kreategroup.

Ilmoituksessa ilmoittaja kertoo vapaamuotoisesti epäilystään sekä epäilyn syntyyn vaikuttaneista seikoista. Jotta ilmoitus voidaan käsitellä asianmukaisesti, on anonyymissa ilmoituksessa kerrottava, millaisesta epäillystä rikkomuksesta on kysymys sekä ilmoittajan perustelut ja/tai tiedot epäilyyn liittyen. Ilmoitus tulee tehdä rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. 

Voit lukea lisää ilmoituskanavasta ja väärinkäytösepäilyn ilmoittamisesta First Whistle -palveluntuottajan Juuriharja Consulting Group Oy:n verkkosivuilla.