Avainluvut 2020

Miljoonaa euroa202020192018
Tilauskanta134,9177,2126,6
Liikevaihto235,3221,1192,4
Liikevaihdon muutos, %6,414,933,7
Käyttökate14,014,910,7
Käyttökate-%6,06,75,6
EBITA10,511,78,3
EBITA-%4,55,34,3
Liiketulos10,411,57,7
Liiketulos-%4,45,24,0
Tilikauden tulos7,88,73,8
   
Sijoitettu pääoma54,553,657,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %19,220,714,5
Oman pääoman tuotto, %24,726,320,0
Operatiiviset nettoinvestoinnit-4,6-5,0-3,7
Operatiivinen vapaa kassavirta9,714,53,6
Nettokäyttöpääoma-5,4-4,01,3
Nettovelka27,917,327,5
Nettovelka/käyttökate2,01,22,6
Omavaraisuusaste, %26,334,531,3
   
Osakekohtainen tulos, €**0,881,000,53
Osakekohtainen osinko, €**0,440,00,0
   
Henkilöstö kauden lopussa383395342
Henkilöstö keskimäärin407376319


** Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty Kreate Group Oyj.n osakkeiden määrän vuoden 2020 keskiarvoa
(7 454 895) ja osakekohtaisen osingon laskennassa listautumisen jälkeistä osakemäärää (8 894 772).

Lue muut avainluvut kohdasta Raportit ja esitykset.