Kreate Group Oyj                                     Sisäpiiritieto          6.9.2022 klo 16:00  EEST

Täydennys 2.9.2022 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin

Kreate Group Oyj:n 2.9.2022 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ”Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin” on lisätty kohdeyhtiön kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen tasetiedot, muunnettuna euroiksi tilikauden päätöskurssilla, seuraavan taulukon mukaisesti:

BBEAB:n tase kahdelta edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta
M€ 31.8.2021 31.8.2020
Pysyvät vastaavat 1,1 0,7
Saamiset 1,7 2,6
Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2,9 3,8
Oma pääoma 1,1 1,9
Vieras pääoma 1,9 2,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2,9 3,8
*Muunnettuna euroiksi tilikauden päätöskurssiin  

Alla täydennetty pörssitiedote kokonaisuudessaaan:

Kreate Group Oyj                                     Sisäpiiritieto          2.9.2022 klo 14:45  EEST

Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin


Kreate Group Oyj:n ruotsalainen tytäryhtiö Kreate Infra Sverige AB ostaa ruotsalaisen vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen erikoistuneen Bror Bergentreprenad AB:n (”BBEAB”) koko osakekannan tytäryhtiöineen. Kreate Infra Sverige AB ja Maria Håller Bror AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen yrityskaupasta 2.9.2022 ja kauppa on toimeenpantu samanaikaisesti.

– Strategiamme mukainen toiminnan laajentaminen Ruotsiin vahvistaa Kreate-konsernia ja täydentää nykyistä tarjontaamme Pohjoismaissa. Suomea kaksi kertaa suurempi Ruotsin inframarkkina tarjoaa meille erinomaisen pohjan tulevaisuuden kasvulle. Nyt toteutunut yrityskauppa vahvistaa Ruotsin tukijalkaamme ja tarjoaa meille mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan luomiseen, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

BBEAB on erikoistunut monipuoliseen ja erikoisosaamista vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen Ruotsin markkinoilla. BBEAB:n arvioitu ulkoinen liikevaihto tytäryhtiöineen 31.8.2022 päättyvältä tilikaudelta on noin 12 miljoonaa euroa ja käyttökate yli 10 prosenttia liikevaihdosta. BBEAB työllistää tytäryhtiöineen kaupantekohetkellä noin 50 henkilöä. Yhtiön liikevaihto on kasvanut kahden vuoden takaisesta tilikaudesta yli 20 prosentin vuosivauhtia ja se on säilyttänyt hyvän kannattavuustason yli COVID-pandemian ajan.

BBEAB:n tase kahdelta edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta
M€* 31.8.2021 31.8.2020
Pysyvät vastaavat 1,1 0,7
Saamiset 1,7 2,6
Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2,9 3,8
Oma pääoma 1,1 1,9
Vieras pääoma 1,9 2,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2,9 3,8
*Muunnettuna euroiksi tilikauden päätöskurssiin

– BBEAB:n vahva kokemus Ruotsin markkinoista, vaativaan kallio- ja betonirakentamiseen keskittynyt osaaminen sekä henkilöstön korkea ammattitaito tukevat Kreaten strategisia kasvusuunnitelmia sekä istuvat erinomaisesti yrityskulttuuriimme. Yhteinen arvopohja ja halu tarjota markkinoiden parhaita ratkaisuja luovat erinomaisen perustan liiketoimintamme kasvattamiselle Ruotsissa, Vikström toteaa.

– Osana vaativaan infrarakentamiseen ja vahvaan osaamispohjaan keskittyvää yritystä saamme mahdollisuuden syventää tietotaitoamme ja tarjota asiakkaillemme entistä erikoistuneempia palveluja. Lisäksi yhdistyminen Kreaten kanssa tarjoaa ammattilaisillemme mielenkiintoisia ura- ja kehittymismahdollisuuksia, sanoo BBEAB:n toimitusjohtaja Veli Taatila, joka jatkaa Kreate Infra Sverige AB:n palveluksessa kalliorakentamisen liiketoimintajohtajana.

BBEAB:n koko osakekannan kauppahinta on 70 miljoonaa Ruotsin kruunua sekä myyjälle siirtyvä 25 prosentin osuus Kreate Infra Sverige AB:n osakekannasta. Kauppahinta maksettiin kaupan täytäntöönpanossa. Lopullinen kauppahinta tarkistetaan tavanomaisten käyttöpääoma- ja velanluonteisten erien oikaisujen jälkeen 30.9.2022 mennessä.

Kreate Group Oyj solmi 6.7.2022 uuden luottosopimuksen (pörssitiedote 6.7.2022), jonka puitteissa yrityskauppa on rahoitettu. Kaupalla ei ole vaikutusta vuodelle 2022 annettuun tulosohjeistukseen.

Kreate Group Oyj
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

  • Petri Rignell, Hallituksen puheenjohtaja, Kreate Group Oyj, +358 40 505 2404
  • Timo Vikström, Toimitusjohtaja, Kreate Group Oyj, +358 400 740 057, timo.vikstrom@kreate.fi

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 238 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet